RM-SYSTÉM»Události»Změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti

Změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti

09.11.2006 00:00
Pan Marek Mroczkowski odstoupil ke dni 30.10.2006 z funkce v představenstvu SPOLANA a.s.. Představenstvo vzalo tuto skutečnost na vědomí na svém zasedání dne 6.11.2006.

Pan Dariusz Formela odstoupil ke dni 7.11.2006 z funkce v dozorčí radě SPOLANA a.s.. Dozorčí rada vzala jeho rezignaci na vědomí na svém zasedání dne 8.11.2006.
Pan Marek Mroczkowski odstoupil ke dni 30.10.2006 z funkce v představenstvu SPOLANA a.s.. Představenstvo vzalo tuto skutečnost na vědomí na svém zasedání dne 6.11.2006.

Pan Dariusz Formela odstoupil ke dni 7.11.2006 z funkce v dozorčí radě SPOLANA a.s.. Dozorčí rada vzala jeho rezignaci na vědomí na svém zasedání dne 8.11.2006.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.