RM-SYSTÉM»Události»Odvolání mimořádné valné hromady, svolané na 16.10.2006

Odvolání mimořádné valné hromady, svolané na 16.10.2006

04.10.2006 00:00
Představenstvo akciové společnosti SETUZA a.s.se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ: 46708707, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,odd.B, vložka 273, na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, ve smyslu ust. § 181 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění odvolává mimořádnou valnou hromadu,svolanou představenstvem na žádost tohoto akcionáře na den 16. 10. 2006 od 11.00 hodin ve společenském sále akciové společnosti SETUZA a.s., Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100.

Představenstvo SETUZA a.s.
Představenstvo akciové společnosti SETUZA a.s.se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ: 46708707, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,odd.B, vložka 273, na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, ve smyslu ust. § 181 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění odvolává mimořádnou valnou hromadu,svolanou představenstvem na žádost tohoto akcionáře na den 16. 10. 2006 od 11.00 hodin ve společenském sále akciové společnosti SETUZA a.s., Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100.

Představenstvo SETUZA a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.