RM-SYSTÉM»Události»Změny v dozorčí radě společnosti

Změny v dozorčí radě společnosti

14.09.2006 00:00
Dozorčí rada apolečnosti na svém zasedání dne 13.9. 2006
- zvolila předsedou dozorčí rady pana Krzysztofa Piotra Szwedowski s tím, že výkon jeho funkce počíná dnem13.9. 2006,
- projednala odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Tomasze Jana Wołocha s tím, že výkon jeho funkce končí dnem projednání dozorčí radou, tj. 13.9. 2006,
- jmenovala pana Jacka Bartmiński jako náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady s tím, že výkon jeho funkce vzniká dnem 14.9.2006.
Dozorčí rada apolečnosti na svém zasedání dne 13.9. 2006
- zvolila předsedou dozorčí rady pana Krzysztofa Piotra Szwedowski s tím, že výkon jeho funkce počíná dnem13.9. 2006,
- projednala odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Tomasze Jana Wołocha s tím, že výkon jeho funkce končí dnem projednání dozorčí radou, tj. 13.9. 2006,
- jmenovala pana Jacka Bartmiński jako náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady s tím, že výkon jeho funkce vzniká dnem 14.9.2006.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.