RM-SYSTÉM»Události»Jihomoravské dřevařské závody

Jihomoravské dřevařské závody

01.10.2002 00:00
Dne 26.září 2002 byl podepsán mezi společností Jihomoravské dřevařské závody a.s. a sdružením ZO OS při Jihomoravských dřevařských závodech a.s. dodatek ke kolektivní smlouvě pro rok 2002. ZO OS byla informována o rozhodnutí představenstva pozastavit provozní činnost v závodech Bystřice pod Hostýnem, Třešť a Uherčice. Se souhlasem ZO OS bude zaměstnancům těchto závodů náležet v období od 1.října do 15.listopadu 2002 pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. Důvodem tohoto opatření je dlouhodobě neuspokojivá finanční situace společnosti. Představenstvo a vedení společnosti přijala i další opatření provozního charakteru s cílem zvrátit ztrátové hospodaření a obnovit finanční stabilitu podniku.

Zdroj:

Ing.Tomáš Hawerland
Předseda představenstva
Dne 26.září 2002 byl podepsán mezi společností Jihomoravské dřevařské závody a.s. a sdružením ZO OS při Jihomoravských dřevařských závodech a.s. dodatek ke kolektivní smlouvě pro rok 2002. ZO OS byla informována o rozhodnutí představenstva pozastavit provozní činnost v závodech Bystřice pod Hostýnem, Třešť a Uherčice. Se souhlasem ZO OS bude zaměstnancům těchto závodů náležet v období od 1.října do 15.listopadu 2002 pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. Důvodem tohoto opatření je dlouhodobě neuspokojivá finanční situace společnosti. Představenstvo a vedení společnosti přijala i další opatření provozního charakteru s cílem zvrátit ztrátové hospodaření a obnovit finanční stabilitu podniku.

Zdroj:

Ing.Tomáš Hawerland
Předseda představenstva

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.