RM-SYSTÉM»Události»Doplnění programu řádné valné hromady, která se bude konat 25.9.2006

Doplnění programu řádné valné hromady, která se bude konat 25.9.2006

07.09.2006 00:00
'Informace o návrhu změny stanov společnosti

Představenstvo společnosti Jihočeská plynárenská, a. s., IČ: 60827807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. B vl. č. 633, se sídlem Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice (dále jen „Společnost“)v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 písm. d) zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že dne 6.9.2006 byl představenstvu Společnosti doručen návrh na změnu stanov (přijetí nového úplného znění stanov) Společnosti, který předkládá společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstr. 2, 80333 Mnichov, Spolková republika Německo, jakožto akcionář vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu Společnosti. Představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 182 odst. 1 písm. a) ObchZ zařadí schválení této změny stanov na pořad jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 25.09.2006.

V Českých Budějovicích dne 7.9.2006

ing. Zdeněk Blažek, předseda představenstva,,,

ing. Radek Lucký, člen představenstva ,,,,,,'
'Informace o návrhu změny stanov společnosti

Představenstvo společnosti Jihočeská plynárenská, a. s., IČ: 60827807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. B vl. č. 633, se sídlem Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice (dále jen „Společnost“)v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 písm. d) zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že dne 6.9.2006 byl představenstvu Společnosti doručen návrh na změnu stanov (přijetí nového úplného znění stanov) Společnosti, který předkládá společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstr. 2, 80333 Mnichov, Spolková republika Německo, jakožto akcionář vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu Společnosti. Představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 182 odst. 1 písm. a) ObchZ zařadí schválení této změny stanov na pořad jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 25.09.2006.

V Českých Budějovicích dne 7.9.2006

ing. Zdeněk Blažek, předseda představenstva,,,

ing. Radek Lucký, člen představenstva ,,,,,,'

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.