RM-SYSTÉM»Události»Informace o volbě nového člena dozorčí rady Pražské energetiky, a.s.

Informace o volbě nového člena dozorčí rady Pražské energetiky, a.s.

07.09.2006 00:00
Na základě výsledku doplňujících voleb do dozorčí rady společnosti Pražská energetika, a.s., byla dne 5. 9. 2006 zvolena zaměstnanci společnosti novým členem na období od 5.9.2006 do 5.9.2011 paní Ing. Diana Stuchlíková, nar. 27.5.1964.

Volba proběhla v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 19.6.2006 o rozšíření počtu členů dozorčí rady o tři.

V Praze dne 7. 9. 2006
Na základě výsledku doplňujících voleb do dozorčí rady společnosti Pražská energetika, a.s., byla dne 5. 9. 2006 zvolena zaměstnanci společnosti novým členem na období od 5.9.2006 do 5.9.2011 paní Ing. Diana Stuchlíková, nar. 27.5.1964.

Volba proběhla v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 19.6.2006 o rozšíření počtu členů dozorčí rady o tři.

V Praze dne 7. 9. 2006

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.