RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend za rok 2005

Oznámení o výplatě dividend za rok 2005

19.07.2006 00:00
Představenstvo společnosti Metrostav a.s.

oznamuje akcionářům společnosti, že dle rozhodnutí řádné valné hromady jerozhodným dnem pro nárok na dividendu za rok 2005 5. květen 2006 avýplata dividendy ve výši 30,- Kč před zdaněním bude provedena takto:

Akcionářům fyzickým osobám vyplatí společnost Metrostav a.s. v termínusplatnosti na náklad společnosti dividendu prostřednictvím Komerční bankya.s. tak, že akcionářům bude na adresu vedenou k rozhodnému dni vevidenci zaknihovaných cenných papírů zaslán bankou do 5. srpna 2006dopis upřesňující způsob výplaty dividendy.

Akcionářům právnickým osobám provede společnost výplatu dividend převodemna účet, a to na základě žádosti akcionáře adresované společnosti sověřenými podpisy oprávněných osob, s připojeným ověřeným výpisem zobchodního rejstříku a s údaji o bankovním spojení a čísle účtu.

Představenstvo Metrostav a.s.
Představenstvo společnosti Metrostav a.s.

oznamuje akcionářům společnosti, že dle rozhodnutí řádné valné hromady jerozhodným dnem pro nárok na dividendu za rok 2005 5. květen 2006 avýplata dividendy ve výši 30,- Kč před zdaněním bude provedena takto:

Akcionářům fyzickým osobám vyplatí společnost Metrostav a.s. v termínusplatnosti na náklad společnosti dividendu prostřednictvím Komerční bankya.s. tak, že akcionářům bude na adresu vedenou k rozhodnému dni vevidenci zaknihovaných cenných papírů zaslán bankou do 5. srpna 2006dopis upřesňující způsob výplaty dividendy.

Akcionářům právnickým osobám provede společnost výplatu dividend převodemna účet, a to na základě žádosti akcionáře adresované společnosti sověřenými podpisy oprávněných osob, s připojeným ověřeným výpisem zobchodního rejstříku a s údaji o bankovním spojení a čísle účtu.

Představenstvo Metrostav a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.