RM-SYSTÉM»Události»Smlouva o prodeji 15 % akcií společnosti ČEPS

Smlouva o prodeji 15 % akcií společnosti ČEPS

26.08.2002 00:00
Dne 19. srpna byla mezi ČEZ, a. s., jako prodávajícím a Českou republikou (Ministerstvem práce a sociálních věcí) jako kupujícím uzavřena smlouva o prodeji 15 % akcií dceřiné společnosti ČEPS. Smlouvu za ČEZ podepsali předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl a člen představenstva Ivan Cestr, za Českou republiku ministr MPSV Zdeněk Škromach. Předchozí souhlas s prodejem představenstvo obdrželo od dozorčí rady společnosti tentýž den.

Na základě usnesení vlády z 11. března, 6. května, 12. června tohoto roku a v souladu s usnesením valné hromady ČEZ konané 11. června projednalo představenstvo transakci týkající se nákupu určitého akciového podílu v regionálních elektroenergetických distribučních společnostech a prodeje určitého akciového podílu ČEPS společnosti OSINEK a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Smlouva o koupi a prodeji mezi ČEZ a společností OSINEK byla uzavřena 28. června, smlouva o koupi a prodeji mezi Českou konsolidační agenturou jako prodávajícím část akciového podílu v ZČE a ČEZ jako kupujícím tento podíl 22. července. Smlouva mezi ČEZ a MPSV, k jejímu uzavření došlo včera, tedy celou transakci uzavřela. Vlastní realizace integrace ČEZ a REAS, pro niž transakce vytvořila nezbytné podmínky, podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Předmětem prodeje je 15% podíl v dceřiné společnosti představující hodnotu téměř 3,5 miliardy korun. Kupní cena byla stanovena na základě původního znaleckého posudku. Podle znění sml
Dne 19. srpna byla mezi ČEZ, a. s., jako prodávajícím a Českou republikou (Ministerstvem práce a sociálních věcí) jako kupujícím uzavřena smlouva o prodeji 15 % akcií dceřiné společnosti ČEPS. Smlouvu za ČEZ podepsali předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl a člen představenstva Ivan Cestr, za Českou republiku ministr MPSV Zdeněk Škromach. Předchozí souhlas s prodejem představenstvo obdrželo od dozorčí rady společnosti tentýž den.

Na základě usnesení vlády z 11. března, 6. května, 12. června tohoto roku a v souladu s usnesením valné hromady ČEZ konané 11. června projednalo představenstvo transakci týkající se nákupu určitého akciového podílu v regionálních elektroenergetických distribučních společnostech a prodeje určitého akciového podílu ČEPS společnosti OSINEK a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Smlouva o koupi a prodeji mezi ČEZ a společností OSINEK byla uzavřena 28. června, smlouva o koupi a prodeji mezi Českou konsolidační agenturou jako prodávajícím část akciového podílu v ZČE a ČEZ jako kupujícím tento podíl 22. července. Smlouva mezi ČEZ a MPSV, k jejímu uzavření došlo včera, tedy celou transakci uzavřela. Vlastní realizace integrace ČEZ a REAS, pro niž transakce vytvořila nezbytné podmínky, podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Předmětem prodeje je 15% podíl v dceřiné společnosti představující hodnotu téměř 3,5 miliardy korun. Kupní cena byla stanovena na základě původního znaleckého posudku. Podle znění smlouvy bude po ukončení transakce auditorem společnosti proveden audit hospodářských výsledků ČEPS za období od podpisu smlouvy o koupi akcií do ukončení transakce a novým znalcem bude vypracován nový znalecký posudek. Pokud cena podle nového znaleckého posudku nebude shodná s kupní cenou, tato kupní cena se adekvátně upraví.

Prostředky získané z prodeje akcií ČEPS hodlá společnost využít k financování nákupu akcií REAS.

20. srpna 2002

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy