RM-SYSTÉM»Události»Informace o jednání řádné valné hromady společnosti, konané 23.6.2006

Informace o jednání řádné valné hromady společnosti, konané 23.6.2006

16.07.2006 00:00
V pátek dne 23.6.2006 se konala ŘVH naší společnosti. Nedošlo ke změně stanov a výplata dividend nebyla odsouhlasena.Dle programu svolání ŘVH - bodu 9) Změny v dozorčí radě společnosti proběhla volba členů DR (na základě uplynutí pětiletého volebního období dne 29.6.2006), a to kandidátů Dr.Ing.Štěpána Popoviče,CSc. a JUDr.Františka Tlustoše, kteří byli na ŘVH zvoleni přítomnými akcionáři a zástupci s plnou mocí jednomyslně. DR je tříčlenná a třetím členem byl jako zástupce za zaměstnance zvolen ve volbách dne 14.6.2006 p.Jaroslav Malý (rovněž na základě uplynutí volebního období).

Po ŘVH následovala mimořádná jednání DR a představenstva. DR na svém jednání zvolila předsedu DR, a to Dr.Ing.Štěpána Popoviče, CSc. a dále DR projednala návrh složení nového tříčlenného přestavenstva, a to ve složení:
1) MUDr.Karel Weigl
2) MUDr.Jan Štěrba
3) Ing.Milan Černý.

Na mimořádném jednání představenstva byl jeho předsedou zvolen MUDr.Karel Weigl.
V pátek dne 23.6.2006 se konala ŘVH naší společnosti. Nedošlo ke změně stanov a výplata dividend nebyla odsouhlasena.Dle programu svolání ŘVH - bodu 9) Změny v dozorčí radě společnosti proběhla volba členů DR (na základě uplynutí pětiletého volebního období dne 29.6.2006), a to kandidátů Dr.Ing.Štěpána Popoviče,CSc. a JUDr.Františka Tlustoše, kteří byli na ŘVH zvoleni přítomnými akcionáři a zástupci s plnou mocí jednomyslně. DR je tříčlenná a třetím členem byl jako zástupce za zaměstnance zvolen ve volbách dne 14.6.2006 p.Jaroslav Malý (rovněž na základě uplynutí volebního období).

Po ŘVH následovala mimořádná jednání DR a představenstva. DR na svém jednání zvolila předsedu DR, a to Dr.Ing.Štěpána Popoviče, CSc. a dále DR projednala návrh složení nového tříčlenného přestavenstva, a to ve složení:
1) MUDr.Karel Weigl
2) MUDr.Jan Štěrba
3) Ing.Milan Černý.

Na mimořádném jednání představenstva byl jeho předsedou zvolen MUDr.Karel Weigl.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.