RM-SYSTÉM»Události»Mittal dá na propouštění miliardu

Mittal dá na propouštění miliardu

14.07.2006 00:00
Přes dva tisíce lidí již opustily ostravskou firmu Mittal Steel od doby, kdy ji v roce 2003 získala skupina indického hutního magnáta Lakšmího Mittala. Další asi tisícovka lidí odejde letos.

Na přelomu let 2004 a 2005 odešlo během prvního velkého propouštění s rekordním odstupným 1731 lidí. Notně to tehdy poznamenalo i regionální trh práce.

Pouhých sedm procent z odcházejících začalo podnikat. Většina se snáze dočkala starobního důchodu, někteří nicméně zůstali dosud v evidencích úřadů práce.

Mittal Steel vynaložil poprvé na »odchodné« téměř miliardu korun, obdobnou částku má připravenu pro nynější sociální příspěvky. »Vyplatilo se nám to tehdy, vyplatí se to i tentokrát,« je přesvědčen personální ředitel firmy Jiří Gwozdz. »Kdybychom šli cestou organizačních změn, bylo by to neskonale obtížnější,« dodal.

Průměrná výše sociální kompenzace se bude pohybovat kolem 520 tisíc korun před zdaněním. Na maximálně 32 průměrných měsíčních platů budou mít nárok zaměstnanci starší 50 let, kterým schází do řádného starobního důchodu více než třicet měsíců. S přiblížením doby starobního důchodu se výše příspěvku snižuje. Lidé, kteří mají odpracováno 35 a více let, dostanou až pětadvacetinásobek platu.

Zájemci musí podepsat, že odejdou z firmy nejpozději do konce srpna.

Ne každý bude moci jít
Vedení hutní společnosti bude přijímat žádosti o dobrovolný odchod od pondělka 17. července do 4. srpna. Připouští, že zájem je nečekaně velký a že pat
Přes dva tisíce lidí již opustily ostravskou firmu Mittal Steel od doby, kdy ji v roce 2003 získala skupina indického hutního magnáta Lakšmího Mittala. Další asi tisícovka lidí odejde letos.

Na přelomu let 2004 a 2005 odešlo během prvního velkého propouštění s rekordním odstupným 1731 lidí. Notně to tehdy poznamenalo i regionální trh práce.

Pouhých sedm procent z odcházejících začalo podnikat. Většina se snáze dočkala starobního důchodu, někteří nicméně zůstali dosud v evidencích úřadů práce.

Mittal Steel vynaložil poprvé na »odchodné« téměř miliardu korun, obdobnou částku má připravenu pro nynější sociální příspěvky. »Vyplatilo se nám to tehdy, vyplatí se to i tentokrát,« je přesvědčen personální ředitel firmy Jiří Gwozdz. »Kdybychom šli cestou organizačních změn, bylo by to neskonale obtížnější,« dodal.

Průměrná výše sociální kompenzace se bude pohybovat kolem 520 tisíc korun před zdaněním. Na maximálně 32 průměrných měsíčních platů budou mít nárok zaměstnanci starší 50 let, kterým schází do řádného starobního důchodu více než třicet měsíců. S přiblížením doby starobního důchodu se výše příspěvku snižuje. Lidé, kteří mají odpracováno 35 a více let, dostanou až pětadvacetinásobek platu.

Zájemci musí podepsat, že odejdou z firmy nejpozději do konce srpna.

Ne každý bude moci jít
Vedení hutní společnosti bude přijímat žádosti o dobrovolný odchod od pondělka 17. července do 4. srpna. Připouští, že zájem je nečekaně velký a že patrně všechny zaměstnance nebude moci uspokojit bez nebezpečí narušení chodu firmy. »Víme z průzkumu, že zájem v huti o dobrovolný odchod je značný, telefony stále drnčely. Nemusíme však všechny žádosti schválit, nechceme, aby byl ohrožen plynulý chod firmy a odcházeli zaměstnanci, kteří jsou například nositeli know-how,« upozornil Gwozdz, který předpokládá, že u většiny zaměstnanců skončí pracovní poměr během srpna.

»Jsem rozhodnutý nabídky využít,« odpověděl třeba sedmapadesátiletý vysokopecař, který ve firmě pracuje od ukončení hutní průmyslovky v roce 1968. »Nejsem na tom zdravotně nejlépe, chtěl bych si ještě dopřát pár let klidného důchodového života bez nepřetržitého kolotoče směn, jimž jsem doposud žil,« dodal.

Programem nejsou nadšeni odboroví předáci, třebaže připouštějí nutnost snižování počtu zaměstnanců. Mimo jiného se obávají zvýšení limitu přesčasové práce i daleko vyššího pracovního vypětí. »Byli bychom mnohem raději, kdyby se produktivita zvyšovala spíše investicemi do nových technologií a výroby produkce s vyšší přidanou hodnotou,« tvrdí odborář Leopold Laskovský. »Jinak nás dříve nebo později stejně převálcuje lacinější ocel z Východu,« doplnil.

Produktivita se má zvýšit
Mittal nyní v Ostravě zaměstnává 8860 lidí, její dceřiná firma Vysoké pece Ostrava, jíž se program rovněž týká, má 960 zaměstnanců. »Hlavním záměrem je zvýšit produktivitu práce, která ještě nedosahuje evropských parametrů,« vysvětlila mluvčí firmy Jana Dronská. »Restrukturalizace a s ní spojené snižování počtu zaměstnanců bude pokračovat i v dalších letech,« dodala Dronská. Konkrétní čísla však neuvedla.

Podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu se pohybuje produktivita práce vyjádřená výrobou oceli na pracovníka za rok v Mittal Steel Ostrava kolem 300 tun. Evropské hutní firmy vykazují hodnotu nad 500 tun. Srovnatelná česká společnost Třinecké železárny uvádí číslo přes 400 tun oceli.

Pavel Šmíd, Hospodářské noviny, 14.7.2006

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy