RM-SYSTÉM»Události»Česká pojišťovna: návrh dividendy 340 Kč

Česká pojišťovna: návrh dividendy 340 Kč

29.07.2002 00:00
Na níže uvedeném odkazu si můžete stáhnout soubory, které RM-S získal od emitenta

Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464, navrhuje mimořádné valné hromadě, která je svolána na den 7.8. 2002 v souladu s § 181 obchodního zákoníku na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, schválit výplatu dividend ve výši 340 Kč hrubého na jednu akcii.

mimořádná valná hromada

Na níže uvedeném odkazu si můžete stáhnout soubory, které RM-S získal od emitenta

Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464, navrhuje mimořádné valné hromadě, která je svolána na den 7.8. 2002 v souladu s § 181 obchodního zákoníku na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, schválit výplatu dividend ve výši 340 Kč hrubého na jednu akcii.

mimořádná valná hromada


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.