RM-SYSTÉM»Události»Zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady, konané 5.6.2006

Zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady, konané 5.6.2006

21.06.2006 00:00
Akciová společnost BRISK Tábor a.s., IČ: 472 52 090, se sídlem v Táboře, Vožická ul. 2068, PSČ 390 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 563,

V souladu s § 183n Vás informujeme, že ve vydání č. 25 Obchodního věstníku, dne 21.6.2006 došlo ke zveřejnění zápisu usnesení z mimořádné valné hromady ze dne 5.6.2006 do obchodního rejstříku, na které bylo rozhodnuto o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle § 183i a dalších obchodního zákoníku

Usnesení bylo rovněž, v souladu .s odst.2, § 183l obchodního zákoníku zveřejněno akciovou společností způsobem, jakým se svolává valná hromada (13.6.2006 v celostátním deníku PRÁVO a 14.6. 2006 v č. 24 Obchodního věstníku).
Akciová společnost BRISK Tábor a.s., IČ: 472 52 090, se sídlem v Táboře, Vožická ul. 2068, PSČ 390 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 563,

V souladu s § 183n Vás informujeme, že ve vydání č. 25 Obchodního věstníku, dne 21.6.2006 došlo ke zveřejnění zápisu usnesení z mimořádné valné hromady ze dne 5.6.2006 do obchodního rejstříku, na které bylo rozhodnuto o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle § 183i a dalších obchodního zákoníku

Usnesení bylo rovněž, v souladu .s odst.2, § 183l obchodního zákoníku zveřejněno akciovou společností způsobem, jakým se svolává valná hromada (13.6.2006 v celostátním deníku PRÁVO a 14.6. 2006 v č. 24 Obchodního věstníku).

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy