RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o nabytí všech ostatních akcií společnosti Severočeské doly

Oznámení o nabytí všech ostatních akcií společnosti Severočeské doly

20.06.2006 00:00
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 452 74 649 (dále jen „ČEZ“) si dovoluje informovat o tom, že dne 19. června 2006 došlo v důsledku uplynutí jednoměsíční lhůty od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly“), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly na hlavního akcionáře, tj. společnost ČEZ, do obchodního rejstříku, k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti Severočeské doly na společnost ČEZ, čímž se společnost ČEZ stala jediným akcionářem společnosti Severočeské doly.

20. června 2006
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 452 74 649 (dále jen „ČEZ“) si dovoluje informovat o tom, že dne 19. června 2006 došlo v důsledku uplynutí jednoměsíční lhůty od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly“), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly na hlavního akcionáře, tj. společnost ČEZ, do obchodního rejstříku, k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti Severočeské doly na společnost ČEZ, čímž se společnost ČEZ stala jediným akcionářem společnosti Severočeské doly.

20. června 2006

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy