RM-SYSTÉM»Události»Tisková zpráva Unipetrolu a Chemopetrolu

Tisková zpráva Unipetrolu a Chemopetrolu

10.07.2002 00:00
Nemá-li Česká rafinérská výhodnější objednávky,je podle smluv povinna dodávat Chemopetrolu.

Představenstvo akciové společnosti CHEMOPETROL vítá poslední nabídku společnosti Česká rafinérská na řešení problematiky předávacích cen do konce letošního roku a vnímá ji jako nabídku, jdoucí směrem, který představenstvo v jednáních s Českou rafinérskou od počátku očekávalo. Představenstvo se také shodlo, že tato nabídka může být základem budoucí dohody, pokud se podaří zapracovat do ní určité modifikace zohledňující cenovou hladinu na trhu autobenzínů. Vzhledem k tomu, že obdobné modifikace platily ve vzájemných smlouvách už v uplynulých šesti letech, nepředpokládá představenstvo, že by je Česká rafinérská mohla odmítnout.

Ze zmíněné nabídky a navržených modifikací také vyplývá návrh konkrétních podmínek odběru surovin v období od 1. srpna, který dnes představenstvo akciové společnosti CHEMOPETROL zaslalo představenstvu společnosti Česká rafinérská.

Akciová společnost UNIPETROL již v minulém týdnu oznámila, že zadala zpracování právní analýzy definitivních smluv mezi akcionáři společnosti Česká rafinérská z roku 1995, aby zjistila možnosti vyvolání arbitráže nebo odstoupení od těchto smluv, pokud by je zahraniční akcionáři odmítali v klíčových bodech dodržovat. Jedním z prvních zjištění týmu, který tuto právní analýzu zpracovává, je výklad článku VII Obchodní vztahy, odstavec 7.02 b), podle nějž je Česká rafinérská (která je rovněž signatářem této smlouvy) povinn
Nemá-li Česká rafinérská výhodnější objednávky,je podle smluv povinna dodávat Chemopetrolu.

Představenstvo akciové společnosti CHEMOPETROL vítá poslední nabídku společnosti Česká rafinérská na řešení problematiky předávacích cen do konce letošního roku a vnímá ji jako nabídku, jdoucí směrem, který představenstvo v jednáních s Českou rafinérskou od počátku očekávalo. Představenstvo se také shodlo, že tato nabídka může být základem budoucí dohody, pokud se podaří zapracovat do ní určité modifikace zohledňující cenovou hladinu na trhu autobenzínů. Vzhledem k tomu, že obdobné modifikace platily ve vzájemných smlouvách už v uplynulých šesti letech, nepředpokládá představenstvo, že by je Česká rafinérská mohla odmítnout.

Ze zmíněné nabídky a navržených modifikací také vyplývá návrh konkrétních podmínek odběru surovin v období od 1. srpna, který dnes představenstvo akciové společnosti CHEMOPETROL zaslalo představenstvu společnosti Česká rafinérská.

Akciová společnost UNIPETROL již v minulém týdnu oznámila, že zadala zpracování právní analýzy definitivních smluv mezi akcionáři společnosti Česká rafinérská z roku 1995, aby zjistila možnosti vyvolání arbitráže nebo odstoupení od těchto smluv, pokud by je zahraniční akcionáři odmítali v klíčových bodech dodržovat. Jedním z prvních zjištění týmu, který tuto právní analýzu zpracovává, je výklad článku VII Obchodní vztahy, odstavec 7.02 b), podle nějž je Česká rafinérská (která je rovněž signatářem této smlouvy) povinna dodávat své výrobky některé ze sesterských společností (podle definice tedy i Chemopetrolu) dle nabídky této sesterské společnosti, pokud nemá lepší nabídky od jiných zákazníků.

Představenstvo akciové společnosti UNIPETROL se proto dnes usneslo, že požádá společnost Česká rafinérská, aby prokázala, že vedle nabídky společnosti Chemopetrol má závazné objednávky od jiných subjektů za výhodnějších podmínek. Pokud takové závazné objednávky nebudou doloženy, pak pravděpodobně neexistují a společnost Česká rafinérská je podle zmíněného smluvního ustanovení povinna akceptovat podmínky nabídnuté společností Chemopetrol a suroviny jí za těchto podmínek dodávat.

Pokud by po 31. červenci přesto došlo k opětovnému přerušení dodávek, šlo by nepochybně o další závažné porušení definitivních smluv mezi akcionáři.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.