RM-SYSTÉM»Události»Informace o výsledcích jednání řádné valné hromady, konané 9.6.2006

Informace o výsledcích jednání řádné valné hromady, konané 9.6.2006

12.06.2006 00:00
Česká námořní plavba a.s. oznamuje, že řádná valná hromada společnosti za rok 2005 proběhla dne 9.6.2006. Dividendy za rok 2005 nebudou vypláceny.

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s.konaná 9.6.2006 znovu zvolila dva členy představenstva, kterým skončilo funkční období, paní Helenu Abery a ing. Miroslava Winklera. Dále zvolila členy dozorčí rady, za paní Janu Zoubkovou, které skončilo funkční období byl zvolen ing Jaroslav Vydra, paní Hana Moškonová, kooptovaná v prosinci 2005 byla zvolena za členku dozorčí rady.

Na zasedání představenstva České námořní plavby a.s. byla zvolena paní Helena Abery předsedkyní představenstva, ing. Miroslav Winkler byl zvolen místopředsedou představenstva.

Na zasedání dozorčí rady byla zvolena paní Hana Moškonová předsedkyní dozorčí rady.
Česká námořní plavba a.s. oznamuje, že řádná valná hromada společnosti za rok 2005 proběhla dne 9.6.2006. Dividendy za rok 2005 nebudou vypláceny.

Řádná valná hromada České námořní plavby a.s.konaná 9.6.2006 znovu zvolila dva členy představenstva, kterým skončilo funkční období, paní Helenu Abery a ing. Miroslava Winklera. Dále zvolila členy dozorčí rady, za paní Janu Zoubkovou, které skončilo funkční období byl zvolen ing Jaroslav Vydra, paní Hana Moškonová, kooptovaná v prosinci 2005 byla zvolena za členku dozorčí rady.

Na zasedání představenstva České námořní plavby a.s. byla zvolena paní Helena Abery předsedkyní představenstva, ing. Miroslav Winkler byl zvolen místopředsedou představenstva.

Na zasedání dozorčí rady byla zvolena paní Hana Moškonová předsedkyní dozorčí rady.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy