RM-SYSTÉM»Události»Doplněk zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2005

Doplněk zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2005

08.06.2006 00:00
Od zveřejnění zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a majetku došlo k následujícím důležitým změnám.

Nejvyšší soud ČR 11. dubna 2006 rozhodl ve prospěch dovolání ČNP a.s. a rozhodl zrušit usnesení Městského i Vrchního soudu a vrátit návrh na zápis do obchodního rejstříku o rozhodnutí mimořádné valné hromady z 13. prosince 2003 o snížení základního kapitálu k soudu prvního stupně. Text usnesení Nejvyššího soudu ČR je na webové stránce společnosti. Městský soud v Praze svým usnesením z 2. května 2006 rozhodl zapsat požadované rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Poté bude společnost postupovat podle § 215 Obchodního zákoníku při realizaci rozhodnutí mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu.

Oba ředitelé dceřiné společnosti C.O.S. – URANUS LIMITED dne 5. května vyhlásili vstup společnosti do likvidace a podepsali formulář maltského rejstříku. Svolali rovněž mimořádnou valnou hromadu na 19. května 2006 s jediným bodem programu schválení likvidátora společnosti. Jelikož ČNP a.s. nesouhlasila se zrušením dceřiné společnosti, nemohla souhlasit ani s navrženým likvidátorem.

Akcionář vlastnící akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, požádal o doplnění programu jednání řádné valné hromady o bod „Zvýšení základního kapitálu C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED o další částku 2 miliony GBP Českou námořní plavbou a.s. buď v hotovosti nebo převodem vlastnictví k nemovitostem, za
Od zveřejnění zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a majetku došlo k následujícím důležitým změnám.

Nejvyšší soud ČR 11. dubna 2006 rozhodl ve prospěch dovolání ČNP a.s. a rozhodl zrušit usnesení Městského i Vrchního soudu a vrátit návrh na zápis do obchodního rejstříku o rozhodnutí mimořádné valné hromady z 13. prosince 2003 o snížení základního kapitálu k soudu prvního stupně. Text usnesení Nejvyššího soudu ČR je na webové stránce společnosti. Městský soud v Praze svým usnesením z 2. května 2006 rozhodl zapsat požadované rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Poté bude společnost postupovat podle § 215 Obchodního zákoníku při realizaci rozhodnutí mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu.

Oba ředitelé dceřiné společnosti C.O.S. – URANUS LIMITED dne 5. května vyhlásili vstup společnosti do likvidace a podepsali formulář maltského rejstříku. Svolali rovněž mimořádnou valnou hromadu na 19. května 2006 s jediným bodem programu schválení likvidátora společnosti. Jelikož ČNP a.s. nesouhlasila se zrušením dceřiné společnosti, nemohla souhlasit ani s navrženým likvidátorem.

Akcionář vlastnící akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, požádal o doplnění programu jednání řádné valné hromady o bod „Zvýšení základního kapitálu C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED o další částku 2 miliony GBP Českou námořní plavbou a.s. buď v hotovosti nebo převodem vlastnictví k nemovitostem, za účelem rozšíření investičního portfolia C.O.S BULK (LONDON) LIMITED“ Představenstvo tento požadavek publikovalo inzerátem v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku dne 17. května 2006 a v rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů.

Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení proti rozhodnutí Městského soudu v žalobě VSP, a.s. proti ČNP a.s. o určení neexistence zástavního práva rozhodl, že zástavní právo věřitele plynoucí ze zástavní smlouvy uzavřené mezi ČNP a.s. a VSP, a.s. dne 15. února 2001, neexistuje a rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. VSP,a.s. požádala ČNP a.s. o uvolnění zástavy. ČNP a.s. podniká další právní kroky včetně dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Představenstvo dne 6. června 2006 obdrželo žádost akcionáře vlastnícího akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, o stažení bodu č.11- „Zvýšení základního kapitálu C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED o další částku 2 miliony GBP Českou námořní plavbou a.s. buď v hotovosti nebo převodem vlastnictví k nemovitostem, za účelem rozšíření investičního portfolia C.O.S BULK (LONDON) LIMITED“ z jednání řádné valné hromady České námořní plavby a.s. konané dne 9.června 2006.

Ve výroční zprávě společnosti a zprávě o činnosti byla nesprávně uvedena informace o žalobě akcionáře z 27. června 2002 na neplatnost některých usnesení řádné valné hromady konané v roce 2002. Tato žaloba byla rozhodnuta ve prospěch ČNP a.s. Městským soudem v Praze a nikoliv Vrchním soudem a žalující strana podala odvolání k Vrchnímu soudu, nikoliv dovolání k Nejvyššímu soudu. Za tuto nesprávnou informaci se omlouváme. Odvolací řízení u Vrchního soudu se bude konat 22. června 2006

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy