RM-SYSTÉM»Události»Úplné znění stanov společnosti

Úplné znění stanov společnosti

30.05.2006 00:00
Představenstvo společnosti Brněnské vodárny a kanalizace,a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275, subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně oddl B, vložka 783 , vyhotovilo v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku úplné znění stanov společnosti. Důvodem vyhotovení úplného znění stanov společnosti je právní skutečnost - změna odst. 4 § 184 obchodního zákoníku provedená zákonem č. 81/2006 Sb., která stanovila povinnost uveřejnit oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku. Úplné znění stanov se rovněž ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku a uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Představenstvo společnosti Brněnské vodárny a kanalizace,a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275, subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně oddl B, vložka 783 , vyhotovilo v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku úplné znění stanov společnosti. Důvodem vyhotovení úplného znění stanov společnosti je právní skutečnost - změna odst. 4 § 184 obchodního zákoníku provedená zákonem č. 81/2006 Sb., která stanovila povinnost uveřejnit oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku. Úplné znění stanov se rovněž ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku a uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy