RM-SYSTÉM»Události»SETUZA s klasickými pohonnými hmotami neobchoduje

SETUZA s klasickými pohonnými hmotami neobchoduje

25.05.2006 00:00
Akciová společnost SETUZA se důrazně ohrazuje proti výrokům v médiích, které ji zcela lživě spojují s možnými aktivitami firem Loricus a Čepro ve věci údajných obchodů s pohonnými hmotami, z jejichž profitu prý měla uhradit své závazky vůči státu.

SETUZA a.s. nemá ve svém předmětu podnikání obchod s klasickými pohonnými hmotami, nakládat může pouze s ekologickými palivy. SETUZA může rovněž dokázat, že neeviduje žádný závazkový vztah s firmou Loricus.

Z pohledu vedení akciové společnosti se jakékoliv výroky podobného charakteru v neprospěch SETUZY jeví jako opakované útoky ze strany konkurence, které mají za cíl poškodit společnost na trhu. Lživé výroky nyní prověřují právní zástupci firmy s tím, že zakládají naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy a poškozování dobrého jména SETUZY.

Sporný závazek firmy, o němž se v médiích opakovaně hovoří, SETUZA právně neuznává a řešení celé kauzy probíhá soudní cestou. Aktuálně byla v minulých dnech Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem vyhlášena na odkup zmiňované pohledávky obchodní veřejná soutěž, kterou SETUZA hodnotí jako nejtransparentnější postup.

Marie Logrová,tisková mluvčí SETUZA a.s.
Akciová společnost SETUZA se důrazně ohrazuje proti výrokům v médiích, které ji zcela lživě spojují s možnými aktivitami firem Loricus a Čepro ve věci údajných obchodů s pohonnými hmotami, z jejichž profitu prý měla uhradit své závazky vůči státu.

SETUZA a.s. nemá ve svém předmětu podnikání obchod s klasickými pohonnými hmotami, nakládat může pouze s ekologickými palivy. SETUZA může rovněž dokázat, že neeviduje žádný závazkový vztah s firmou Loricus.

Z pohledu vedení akciové společnosti se jakékoliv výroky podobného charakteru v neprospěch SETUZY jeví jako opakované útoky ze strany konkurence, které mají za cíl poškodit společnost na trhu. Lživé výroky nyní prověřují právní zástupci firmy s tím, že zakládají naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy a poškozování dobrého jména SETUZY.

Sporný závazek firmy, o němž se v médiích opakovaně hovoří, SETUZA právně neuznává a řešení celé kauzy probíhá soudní cestou. Aktuálně byla v minulých dnech Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem vyhlášena na odkup zmiňované pohledávky obchodní veřejná soutěž, kterou SETUZA hodnotí jako nejtransparentnější postup.

Marie Logrová,tisková mluvčí SETUZA a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.