RM-SYSTÉM»Události»Severočeská plynárenská - výplata dividend

Severočeská plynárenská - výplata dividend

26.06.2002 00:00
Valná hromada Severočeské plynárenské, a.s. schválila roční účetní závěrku a rozhodla o výplatě dividendy ve výši 170,- Kč na akcii před zdaněním.

Roční účetní závěrku za rok 2001 a návrh na rozdělení zisku, který obsahoval mimo jiné i výplatu dividendy ve výši 170,- Kč na jednu akcii před zdaněním, schválila dnešní řádná valná hromada Severočeské plynárenské, a.s. Akcionáři dále odsouhlasili zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2001, návrh odměňování členů dozorčí rady a představenstva, změny stanov společnosti vyvolané především tzv. technickou novelou obchodního zákoníku, poskytnutí sponzorských darů a vzali na vědomí zprávu dozorčí rady a informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2002.

Valná hromada rovněž vzala na vědomí odstoupení Pavla Suchého, Radoslavy Kodymové, Josefa Antoše, Jaroslava Kopty, Vladislava Schroma, Zdeňka Frühaufa, Arnošta Thona, Miroslava Matoušů a Josefa Vaňka z dozorčí rady společnosti, a to ke dni konání řádné valné hromady.

Valná hromada zvolila novými členy dozorčí rady Dr. Klause Homanna, Ralfa Presseho, Michaela Kehra, Carstena Webera (všichni zástupci RWE Gas) a dále Dr. Karstena Heucherta (zástupce Wintershall Erdgas) a Michaela Ludwiga (zástupce VNG-Verbundnetz Gas AG)

Jednání valné hromady, která se uskutečnila v Domě techniky v Ústí nad Labem, se zúčastnilo celkem 15 akcionářů (11 právnických osob a 4 fyzické osoby), kteří z
Valná hromada Severočeské plynárenské, a.s. schválila roční účetní závěrku a rozhodla o výplatě dividendy ve výši 170,- Kč na akcii před zdaněním.

Roční účetní závěrku za rok 2001 a návrh na rozdělení zisku, který obsahoval mimo jiné i výplatu dividendy ve výši 170,- Kč na jednu akcii před zdaněním, schválila dnešní řádná valná hromada Severočeské plynárenské, a.s. Akcionáři dále odsouhlasili zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2001, návrh odměňování členů dozorčí rady a představenstva, změny stanov společnosti vyvolané především tzv. technickou novelou obchodního zákoníku, poskytnutí sponzorských darů a vzali na vědomí zprávu dozorčí rady a informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2002.

Valná hromada rovněž vzala na vědomí odstoupení Pavla Suchého, Radoslavy Kodymové, Josefa Antoše, Jaroslava Kopty, Vladislava Schroma, Zdeňka Frühaufa, Arnošta Thona, Miroslava Matoušů a Josefa Vaňka z dozorčí rady společnosti, a to ke dni konání řádné valné hromady.

Valná hromada zvolila novými členy dozorčí rady Dr. Klause Homanna, Ralfa Presseho, Michaela Kehra, Carstena Webera (všichni zástupci RWE Gas) a dále Dr. Karstena Heucherta (zástupce Wintershall Erdgas) a Michaela Ludwiga (zástupce VNG-Verbundnetz Gas AG)

Jednání valné hromady, která se uskutečnila v Domě techniky v Ústí nad Labem, se zúčastnilo celkem 15 akcionářů (11 právnických osob a 4 fyzické osoby), kteří zastupovali celkem 1 006 656 kusů akcií, tj. 97,63 % základního kapitálu společnosti.

Severočeská plynárenská, a.s. je třetí největší distribuční plynárenskou společností v ČR. V roce 2001 dosáhla celkových výnosů ve výši 6,942 miliardy Kč a čistého zisku 184,1 miliónu Kč. Společnosti se v roce 2001 podařilo prodat celkem 12 miliard 116 miliónů kWh zemního plynu, což představuje oproti roku 2000 pokles o 2 %. Hlavními důvody snížení objemu prodaného zemního plynu byly vyšší průměrná teplota vzduchu ve srovnání s dlouhodobým průměrem a výrazné snížení odběru nejvýznamnějšího zákazníka, PPC Trmice, a.s. Společnost v roce 2001 investovala celkem 507,6 mil. Kč, převážně do rekonstrukce a obnovy majetku a výstavby nových plynárenských zařízení.

K 31. 12. 2001 SČP, a.s. dodávala zemní plyn celkem 299 946 zákazníkům v Ústeckém a Libereckém kraji, z toho bylo 1 045 velkoodběratelů, 16 090 maloodběratelů a 282 811 domácností. Koncem ledna 2002 již počet zákazníků společnosti překročil počet 300 000.

V regionu působnosti SČP, a.s. (Ústecký a Liberecký kraj kromě okresu Semily) bylo k 31. 12. 2001 z celkového počtu 505 obcí plynofikováno 252 obcí. V průběhu roku 2001 začali zemní plyn nově využívat zákazníci v 21 městech a obcích, mimo jiné například v Mimoni, Mikulášovicích, Bechlíně, Ludvíkovicích nebo Rynolticích.

K 31. 12. 2001 SČP, a.s. zaměstnávala 718 osob (průměrný přepočtený stav). Po provedené restrukturalizaci a přechodu na procesní řízení se však počet zaměstnanců snížil, takže od 1. ledna 2002 zaměstnává společnost pouze 626 osob.

Největším akcionářem SČP, a.s. je po privatizaci státního podílu německá společnost RWE Gas (49,41 %), dalšími významnými akcionáři jsou společnosti Verbundnetz Gas (25,61 %) a Wintershall (20,2 %). Akcionáři jsou dále město Teplice (1,53 %), společnost Gaz de France International (1,14 %), Transgas, a.s. (0,82 %) a město Rumburk (0,31 %).

Schválený Podnikatelský záměr společnosti na rok 2002 předpokládá dosažení celkových výnosů 6,887 miliardy Kč a zisku před zdaněním 299,2 mil. Kč. Plánovaný objem prodeje zemního plynu by měl dosáhnout úrovně 11 miliard 647 miliónů kWh, na investice je pro letošní rok vyčleněno 414,2 miliónů Kč.

Zdroj:
Josef Chýle
tiskový mluvčí
Severočeská plynárenská, a.s.
tel. 047 – 52 33 330, 0602 160 704
fax 047 – 52 33 324
e-mail : josef.chyle@scplyn.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy