RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 9. 6. 2006

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 9. 6. 2006

10.05.2006 00:00
Česká námořní plavba a.s. oznamuje doplnění programu řádné valné hromady svolané na 9.6.2006 DOPLNĚNÍ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 – Strašnice, Počernická 168. IČ: 00001082. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B.XXXVI, vložka 39

Na žádost akcionáře, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, doplňuje program jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 9. června 2006 od 10:00 hodin v sídle společnosti, o další bod, čímž se program uveřejněný dne 3.5.2006 mění – bod číslo 11 – Zvýšení základního kapitálu C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED o další částku 2 miliony GBP Českou námořní plavbou a.s. buď z hotovosti nebo převodem vlastnictví k nemovitostem, za účelem rozšíření investičního portfolia C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED, bod číslo 12 – Závěr.
16.5.2006

Česká námořní plavba a.s. oznamuje, že akcionář vlastnící akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti,žádá o stažení bodu č.11- „Zvýšení základního kapitálu C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED o další částku 2 miliony GBP Českou námořní plavbou a.s. buď v hotovosti nebo převodem vlastnictví k nemovitostem, za účelem rozšíření investičního portfolia C.O.S BULK (LONDON) LIMITED“ z jednání řádné valné hromady České námořní plavby a.s. konané dne 9.6.2006 v sídle společnosti v 10 hod.
8.6.
Česká námořní plavba a.s. oznamuje doplnění programu řádné valné hromady svolané na 9.6.2006 DOPLNĚNÍ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 – Strašnice, Počernická 168. IČ: 00001082. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B.XXXVI, vložka 39

Na žádost akcionáře, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, doplňuje program jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 9. června 2006 od 10:00 hodin v sídle společnosti, o další bod, čímž se program uveřejněný dne 3.5.2006 mění – bod číslo 11 – Zvýšení základního kapitálu C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED o další částku 2 miliony GBP Českou námořní plavbou a.s. buď z hotovosti nebo převodem vlastnictví k nemovitostem, za účelem rozšíření investičního portfolia C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED, bod číslo 12 – Závěr.
16.5.2006

Česká námořní plavba a.s. oznamuje, že akcionář vlastnící akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti,žádá o stažení bodu č.11- „Zvýšení základního kapitálu C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED o další částku 2 miliony GBP Českou námořní plavbou a.s. buď v hotovosti nebo převodem vlastnictví k nemovitostem, za účelem rozšíření investičního portfolia C.O.S BULK (LONDON) LIMITED“ z jednání řádné valné hromady České námořní plavby a.s. konané dne 9.6.2006 v sídle společnosti v 10 hod.
8.6.2006

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy