RM-SYSTÉM»Události»ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE - tisková zpráva

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE - tisková zpráva

20.06.2002 00:00
Dne 4. června 2002 obdržela společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. rozhodnutí Komise pro cenné papíry ve správním řízení č.j. 51/Se/33/2002/6, kterým byla ČRa, a.s. uložena pokuta ve výši 200 000,- Kč.

ČRa, a.s. nesouhlasí s rozhodnutím Komise pro cenné papíry a jsou přesvědčeny, že ze strany ČRa, a.s. nedošlo k žádnému porušení povinností emitenta registrovaných cenných papírů. Kromě toho ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. nesouhlasí se spekulací, že nějaká domnělá událost nebo opomenutí ze strany ČRa, a.s. měly podstatný dopad na cenu jejich akcií. ČRa, a.s. trvají na tom, že uveřejnily informaci o svolání mimořádné valné hromady dne 8. 4. 2002 prostřednictvím patřičných distribučních kanálů bez zbytečného odkladu, a to způsobem, který zajistil rovnoměrné informování akcionářů, a investorské veřejnosti a akcionáři i investorská veřejnost měla ze strany ČRa, a.s. k dispozici veškeré informace o podstatných skutečnostech souvisejících s konáním mimořádné valné hromady dne 8. 4. 2002. O tom svědčí nejen uveřejnění oznámení o konání této valné hromady, ale také skutečnost, že ČRa, a.s. již v oznámení samotném uvedly, že valná hromada je svolávána na žádost minoritního akcionáře.

Spekulace některých osob o tom, že takovýto minoritní akcionář jedná ve shodě s majoritním akcionářem, neodrážely informace veřejně dostupné ani investorům, ani ČRa, a.s. Majoritní akcionář, společnost Bivideon B.V., nahlásil dne 30. 11. 2001 jednání ve shodě pouze s jedním akcionářem, a to Deut
Dne 4. června 2002 obdržela společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. rozhodnutí Komise pro cenné papíry ve správním řízení č.j. 51/Se/33/2002/6, kterým byla ČRa, a.s. uložena pokuta ve výši 200 000,- Kč.

ČRa, a.s. nesouhlasí s rozhodnutím Komise pro cenné papíry a jsou přesvědčeny, že ze strany ČRa, a.s. nedošlo k žádnému porušení povinností emitenta registrovaných cenných papírů. Kromě toho ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. nesouhlasí se spekulací, že nějaká domnělá událost nebo opomenutí ze strany ČRa, a.s. měly podstatný dopad na cenu jejich akcií. ČRa, a.s. trvají na tom, že uveřejnily informaci o svolání mimořádné valné hromady dne 8. 4. 2002 prostřednictvím patřičných distribučních kanálů bez zbytečného odkladu, a to způsobem, který zajistil rovnoměrné informování akcionářů, a investorské veřejnosti a akcionáři i investorská veřejnost měla ze strany ČRa, a.s. k dispozici veškeré informace o podstatných skutečnostech souvisejících s konáním mimořádné valné hromady dne 8. 4. 2002. O tom svědčí nejen uveřejnění oznámení o konání této valné hromady, ale také skutečnost, že ČRa, a.s. již v oznámení samotném uvedly, že valná hromada je svolávána na žádost minoritního akcionáře.

Spekulace některých osob o tom, že takovýto minoritní akcionář jedná ve shodě s majoritním akcionářem, neodrážely informace veřejně dostupné ani investorům, ani ČRa, a.s. Majoritní akcionář, společnost Bivideon B.V., nahlásil dne 30. 11. 2001 jednání ve shodě pouze s jedním akcionářem, a to Deutsche Bank A.G., který drží akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nedosahuje hodnoty 3 %, která akcionáři dává právo žádat o svolání mimořádné valné hromady (§181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku). Přesto ČRa, a.s. nemohly a ani nyní nemohou komentovat záměry nebo strategii jakéhokoli akcionáře a nemohou být tedy za ně zodpovědné.

I přes výše uvedené skutečnosti nepovažují v současné době ČRa, a.s. za účelné podání rozkladu proti uvedenému rozhodnutí Komise pro cenné papíry a rozklad nepodávají. Domnívají se, že podání rozkladu proti tomuto rozhodnutí není v zájmu akcionářů společnosti, především vzhledem k výši nákladů s tímto krokem spojených, v porovnání s výší uložené pokuty.

„ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. se dlouhodobě zaměřují na informační otevřenost společnosti, a právě vztah k investorské veřejnosti je jedním z klíčových aspektů tohoto zaměření. Je také záměrem ČRa, a.s. při prosazování této strategie společnosti aktivně spolupracovat jak s organizátory veřejných trhů, tak s Komisí pro cenné papíry, a vytvářet tak zdravé investiční prostředí na veřejných trzích.“, dodala v komentáři Dagmar Francková, tisková mluvčí společnosti.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.