RM-SYSTÉM»Události»Změna termínu řádné valné hromady společnosti

Změna termínu řádné valné hromady společnosti

02.05.2006 00:00
Oznamujeme, že řádná valná hromada naší společnosti se bude konat dne19. června 2006. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. červen 2006.

Pozvánku doručíme v zákonem stanovené lhůtě.
Oznamujeme, že řádná valná hromada naší společnosti se bude konat dne19. června 2006. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. červen 2006.

Pozvánku doručíme v zákonem stanovené lhůtě.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.