RM-SYSTÉM»Události»Nový člen dozorčí rady Východočeské energetiky,a.s.

Nový člen dozorčí rady Východočeské energetiky,a.s.

10.06.2002 00:00
Ke dni 28. 5. 2002 odstoupil ze své funkce člen dozorčí rady Ing. Petr Merežko. Ke stejnému datu zvolila rada v souladu s čl. 24, odst. 3. stanov společnosti na návrh akcionáře E.ON Czech Holding náhradního člena dozorčí rady pana Dietrich Max Feye

Pan Fey se narodil 8. 6. 1955 v Coburgu. Studoval na Ludwig-Maximilianově Universitě v Mnichově, obor práva a nauka o podnikovém hospodaření. V roce 1989 složil zkoušku na daňového poradce.

Pracoval na Bavorské finanční správě (1985–1990), od roku 1990 je zaměstnanec akciové společnosti Isar-Amperwerke (regionální podnik koncernu E.ON). V říjnu 1999 jmenován do představenstva Isar-Amperwerke, v lednu 2002 jmenován do představenstva akciové společnosti E.ON Czech Holding a jednatelem E.ON Bohemia s.r.o.

Ke dni 28. 5. 2002 odstoupil ze své funkce člen dozorčí rady Ing. Petr Merežko. Ke stejnému datu zvolila rada v souladu s čl. 24, odst. 3. stanov společnosti na návrh akcionáře E.ON Czech Holding náhradního člena dozorčí rady pana Dietrich Max Feye

Pan Fey se narodil 8. 6. 1955 v Coburgu. Studoval na Ludwig-Maximilianově Universitě v Mnichově, obor práva a nauka o podnikovém hospodaření. V roce 1989 složil zkoušku na daňového poradce.

Pracoval na Bavorské finanční správě (1985–1990), od roku 1990 je zaměstnanec akciové společnosti Isar-Amperwerke (regionální podnik koncernu E.ON). V říjnu 1999 jmenován do představenstva Isar-Amperwerke, v lednu 2002 jmenován do představenstva akciové společnosti E.ON Czech Holding a jednatelem E.ON Bohemia s.r.o.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.