RM-SYSTÉM»Události»Severočeská plynárenská: informace o podílu na hlasovacích právech

Severočeská plynárenská: informace o podílu na hlasovacích právech

04.06.2002 00:00
Dne 31. 5. 2002 obdrželo od společnosti RWE AG, se sídlem Opernplatz 1, D-45128 Essen, Spolková republika Německo, oznámení podílu na hlasovacích právech dle § 183d zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v němž společnost RWE AG oznamuje, že je ovládající osobou vůči osobám disponujícím níže uvedenými podíly na hlasovacích právech Severočeské plynárenské, a.s. :

1) RWE Gas AG, se sídlem Kampstrasse 49, D-44 137, Dortmund, Spolková republika Německo, podíl na hlasovacích právech 0,23 %,

2) Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 26460815, podíl na hlasovacích právech 0,82 %,

3) RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132WV Hoofddorp, Nizozemské království, podíl na hlasovacích právech 49,18 %
Podíl na hlasovacích právech, kterými disponují osoby ovládané oznamovatelem (dle §183d, odst. 4, písm. b),obch. zákoníku) tak dosáhl celkem 50,23 %.
Dne 31. 5. 2002 obdrželo od společnosti RWE AG, se sídlem Opernplatz 1, D-45128 Essen, Spolková republika Německo, oznámení podílu na hlasovacích právech dle § 183d zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v němž společnost RWE AG oznamuje, že je ovládající osobou vůči osobám disponujícím níže uvedenými podíly na hlasovacích právech Severočeské plynárenské, a.s. :

1) RWE Gas AG, se sídlem Kampstrasse 49, D-44 137, Dortmund, Spolková republika Německo, podíl na hlasovacích právech 0,23 %,

2) Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 26460815, podíl na hlasovacích právech 0,82 %,

3) RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132WV Hoofddorp, Nizozemské království, podíl na hlasovacích právech 49,18 %
Podíl na hlasovacích právech, kterými disponují osoby ovládané oznamovatelem (dle §183d, odst. 4, písm. b),obch. zákoníku) tak dosáhl celkem 50,23 %.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy