RM-SYSTÉM»Události»Rozhodčí soud v plném rozsahu vyhověl žalobě ČKA

Rozhodčí soud v plném rozsahu vyhověl žalobě ČKA

21.04.2006 00:00
V souvislosti s plněním ze Smlouvy o garanci z roku 2000, na jejímž základě stát při přípravě privatizace Komerční banky, a.s. (KB) poskytl KB záruku za problémové portfolio ve výši 20 miliard Kč, vznikl mezi Českou konsolidační agenturou (ČKA) a KB spor týkající se způsobu alokace plnění přijatých KB za postoupené pohledávky, na které se vztahovala záruka.

ČKA podala v roce 2005 vůči KB u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (Rozhodčí soud) žalobu na vrácení přeplatku plnění ze záruky ve zůstatkové výši 0,679 mld Kč s příslušenstvím z celkově zaplacené částky 5,048 mld Kč.

Dne 20.4.2006 byl KB doručen rozhodčí nález ze dne 30.3.2006, kterým Rozhodčí soud v plném rozsahu vyhověl žalobě ČKA na zaplacení žalované částky. KB vytvořila v roce 2005 na krytí rizika spojeného s výše uvedeným arbitrážním řízením rezervu ve výši přesahující částku 0,7 mld Kč, takže dopad na finanční výsledky banky je nulový.
V souvislosti s plněním ze Smlouvy o garanci z roku 2000, na jejímž základě stát při přípravě privatizace Komerční banky, a.s. (KB) poskytl KB záruku za problémové portfolio ve výši 20 miliard Kč, vznikl mezi Českou konsolidační agenturou (ČKA) a KB spor týkající se způsobu alokace plnění přijatých KB za postoupené pohledávky, na které se vztahovala záruka.

ČKA podala v roce 2005 vůči KB u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (Rozhodčí soud) žalobu na vrácení přeplatku plnění ze záruky ve zůstatkové výši 0,679 mld Kč s příslušenstvím z celkově zaplacené částky 5,048 mld Kč.

Dne 20.4.2006 byl KB doručen rozhodčí nález ze dne 30.3.2006, kterým Rozhodčí soud v plném rozsahu vyhověl žalobě ČKA na zaplacení žalované částky. KB vytvořila v roce 2005 na krytí rizika spojeného s výše uvedeným arbitrážním řízením rezervu ve výši přesahující částku 0,7 mld Kč, takže dopad na finanční výsledky banky je nulový.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy