RM-SYSTÉM»Události»Informace o změně názvu a loga společnosti

Informace o změně názvu a loga společnosti

19.04.2006 00:00
dne 27. března tohoto roku byla v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695, zapsána nová skutečnost spočívající ve změně názvu (obchodní firmy) naší akciové společnosti, o kterém rozhodla mimořádná valná hromada společnosti na svém jednání dne 20. března 2006. ŽS Brno, a.s. se tak nově jmenuje OHL ŽS, a.s.

Dovolte, abych Vám krátce objasnil důvod, který vedl k této změně. Naše společnost je již několik let součástí nadnárodní skupiny QJ::I.k a právě tuto příslušnost se akcionáři rozhodli deklarovat také v názvu společnosti.

Jménem představenstva i vedení společnosti Vás chci ujistit, že výše popsaná změna se nijak nedotkne závazků a podnikatelských aktivit naší společnosti a že nijak nebudou ohroženy existující ani připravované projekty. Představenstvo i vedení společnosti budou i nadále pracovat ve stejném složení jako dosud.

V průběhu tohoto roku bude změna názvu podpořena i postupným přechodem k nové grafické prezentaci včetně nového loga.

Ing. Michal Štefl
předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.
dne 27. března tohoto roku byla v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695, zapsána nová skutečnost spočívající ve změně názvu (obchodní firmy) naší akciové společnosti, o kterém rozhodla mimořádná valná hromada společnosti na svém jednání dne 20. března 2006. ŽS Brno, a.s. se tak nově jmenuje OHL ŽS, a.s.

Dovolte, abych Vám krátce objasnil důvod, který vedl k této změně. Naše společnost je již několik let součástí nadnárodní skupiny QJ::I.k a právě tuto příslušnost se akcionáři rozhodli deklarovat také v názvu společnosti.

Jménem představenstva i vedení společnosti Vás chci ujistit, že výše popsaná změna se nijak nedotkne závazků a podnikatelských aktivit naší společnosti a že nijak nebudou ohroženy existující ani připravované projekty. Představenstvo i vedení společnosti budou i nadále pracovat ve stejném složení jako dosud.

V průběhu tohoto roku bude změna názvu podpořena i postupným přechodem k nové grafické prezentaci včetně nového loga.

Ing. Michal Štefl
předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.