RM-SYSTÉM»Události»Závěry z mimořádné valné hromady společnosti, konané 13.4.2006

Závěry z mimořádné valné hromady společnosti, konané 13.4.2006

14.04.2006 00:00
Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že body programu dnešní valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. byly projednány následovně:

1. Zahájení valné hromady.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
Schválení jednacího řádu valné hromady bylo schváleno ve znění předloženém představenstvem společnosti.

3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady.
Pracovní orgány byly schváleny tak, jak byly navrženy představenstvem.

4. Změna stanov společnosti.
Protinávrh (k původnímu návrhu představenstva společnosti UNIPETROL, a.s.) podaný ze strany většinového vlastníka PKN ORLEN S.A. na změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. byl mimořádnou valnou hromadou konanou dne 13.dubna 2006 schválen.

5. Základní strategické cíle a základní úkoly dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti.
Na základě změny stanov přijaté na valné hromadě konané dne 13.4.2006, byl z působnosti valné hromady tento bod vyčleněn.

6. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
Nebyl odvolán žádný člen a byli zvoleni dva členové dozorčí rady - pan Pawel Jasinski, pan prof. Miroslav Suchánek.

7. Závěr valné hromady.
Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že body programu dnešní valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. byly projednány následovně:

1. Zahájení valné hromady.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
Schválení jednacího řádu valné hromady bylo schváleno ve znění předloženém představenstvem společnosti.

3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady.
Pracovní orgány byly schváleny tak, jak byly navrženy představenstvem.

4. Změna stanov společnosti.
Protinávrh (k původnímu návrhu představenstva společnosti UNIPETROL, a.s.) podaný ze strany většinového vlastníka PKN ORLEN S.A. na změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. byl mimořádnou valnou hromadou konanou dne 13.dubna 2006 schválen.

5. Základní strategické cíle a základní úkoly dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti.
Na základě změny stanov přijaté na valné hromadě konané dne 13.4.2006, byl z působnosti valné hromady tento bod vyčleněn.

6. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
Nebyl odvolán žádný člen a byli zvoleni dva členové dozorčí rady - pan Pawel Jasinski, pan prof. Miroslav Suchánek.

7. Závěr valné hromady.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.