RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 1. 6. 2006

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 1. 6. 2006

06.04.2006 00:00
Oznamujeme, že řádná valná hromada naší společnosti se bude konat dne 8. června 2006.Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 1. červen 2006. Pozvánku doručíme v zákonem stanovené lhůtě.

6. dubna 2006
JUDr. Miluše Vávrová, oddělení Akcionářské agendy
Oznamujeme, že řádná valná hromada naší společnosti se bude konat dne 8. června 2006.Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 1. červen 2006. Pozvánku doručíme v zákonem stanovené lhůtě.

6. dubna 2006
JUDr. Miluše Vávrová, oddělení Akcionářské agendy

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.