RM-SYSTÉM»Události»Stanovisko představenstva ke smlouvám se společností DEZA a.s.

Stanovisko představenstva ke smlouvám se společností DEZA a.s.

05.04.2006 00:00
Odkazujeme na tiskové prohlášení společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 23. března 2006, které pro informaci přikládáme. V této souvislosti poskytuje představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. následující sdělení:Dne 26. ledna 2006 společnost DEZA a.s. zahájila soudní řízení v Praze o zaplacení smluvní pokuty společností UNIPETROL, a.s. údajně vyplývající ze smluv týkajících se akcií ve společnostech AGROBOHEMIE, a.s. a ALIACHEM, a.s. V rámci takto zahájeného soudního řízení podala DEZA, a.s. návrh na vydání platebního rozkazu.

UNIPETROL, a.s. obdržel tento platební rozkaz dne 5. dubna 2006. UNIPETROL, a.s. požádá soud o zrušení vydaného platebního rozkazu tak, aby bylo zahájeno vlastní řízení ve věci samé. V rámci vlastního řízení ve věci samé bude UNIPETROL, a.s. nadále uplatňovat své stanovisko, že shora uvedené smlouvy, týkajících se akcií ve společnostech AGROBOHEMIE, a.s. a ALIACHEM, a.s., jsou neplatné a že z tohoto důvodu musí být žaloba společnosti DEZA, a.s. na zaplacení smluvní pokuty zamítnuta.
Odkazujeme na tiskové prohlášení společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 23. března 2006, které pro informaci přikládáme. V této souvislosti poskytuje představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. následující sdělení:Dne 26. ledna 2006 společnost DEZA a.s. zahájila soudní řízení v Praze o zaplacení smluvní pokuty společností UNIPETROL, a.s. údajně vyplývající ze smluv týkajících se akcií ve společnostech AGROBOHEMIE, a.s. a ALIACHEM, a.s. V rámci takto zahájeného soudního řízení podala DEZA, a.s. návrh na vydání platebního rozkazu.

UNIPETROL, a.s. obdržel tento platební rozkaz dne 5. dubna 2006. UNIPETROL, a.s. požádá soud o zrušení vydaného platebního rozkazu tak, aby bylo zahájeno vlastní řízení ve věci samé. V rámci vlastního řízení ve věci samé bude UNIPETROL, a.s. nadále uplatňovat své stanovisko, že shora uvedené smlouvy, týkajících se akcií ve společnostech AGROBOHEMIE, a.s. a ALIACHEM, a.s., jsou neplatné a že z tohoto důvodu musí být žaloba společnosti DEZA, a.s. na zaplacení smluvní pokuty zamítnuta.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.