RM-SYSTÉM»Události»Žaloba na vyslovení neplatnosti valné hromady společnosti

Žaloba na vyslovení neplatnosti valné hromady společnosti

05.04.2006 00:00
Společnost TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, identifikační číslo 000 13 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 57 (dále jen „společnost TYPOS“) předkládá následující informaci, která představuje podle názoru společnosti TYPOS vnitřní informaci ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

U Krajského soudu v Plzni byla podána žaloba na vyslovení neplatnosti valné hromady společnosti TYPOS, konané dne 30.1.2006, která rozhodla o přechodu akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Krajský soud v Plzni vydal usnesení o přerušení řízení o této žalobě, protože u Ústavního soudu probíhá řízení o zrušení § 183i až 183n obchodního zákoníku, které se na danou věc použijí.

Představenstvo společnosti TYPOS se rozhodlo podat proti výše uvedenému usnesení odvolání.

V Plzni dne 31. 3. 2006

jménem TYPOS, tiskařské závody, a.s.
Ing. Alena Němcová
místopředsedkyně představenstva
Společnost TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, identifikační číslo 000 13 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 57 (dále jen „společnost TYPOS“) předkládá následující informaci, která představuje podle názoru společnosti TYPOS vnitřní informaci ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

U Krajského soudu v Plzni byla podána žaloba na vyslovení neplatnosti valné hromady společnosti TYPOS, konané dne 30.1.2006, která rozhodla o přechodu akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Krajský soud v Plzni vydal usnesení o přerušení řízení o této žalobě, protože u Ústavního soudu probíhá řízení o zrušení § 183i až 183n obchodního zákoníku, které se na danou věc použijí.

Představenstvo společnosti TYPOS se rozhodlo podat proti výše uvedenému usnesení odvolání.

V Plzni dne 31. 3. 2006

jménem TYPOS, tiskařské závody, a.s.
Ing. Alena Němcová
místopředsedkyně představenstva

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.