RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o žalobě

Oznámení o žalobě

31.03.2006 00:00
Česká konsolidační agentura tímto plní svoji oznamovací povinnost dle ust. odst. E bodu i) části III. Burzovních pravidel a oznamuje, že dne 6.3.2006 podal žalobce Mgr. Pavel Klán, správce konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice, a.s., se sídlem Praha 7, U Papírny 9/614, PSČ 170 00 u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, žalobu o zaplacení náhrady škody v částce 3 668 000 000,- Kč s příslušenstvím proti žalovaným č. 1 Česká spořitelna, a.s. a č. 2 Česká konsolidační agentura. Žalobce uplatňuje právo na náhradu škody, která mu údajně vznikla tím, že na něm byly vymáhány neexistující pohledávky.
Česká konsolidační agentura tímto plní svoji oznamovací povinnost dle ust. odst. E bodu i) části III. Burzovních pravidel a oznamuje, že dne 6.3.2006 podal žalobce Mgr. Pavel Klán, správce konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice, a.s., se sídlem Praha 7, U Papírny 9/614, PSČ 170 00 u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, žalobu o zaplacení náhrady škody v částce 3 668 000 000,- Kč s příslušenstvím proti žalovaným č. 1 Česká spořitelna, a.s. a č. 2 Česká konsolidační agentura. Žalobce uplatňuje právo na náhradu škody, která mu údajně vznikla tím, že na něm byly vymáhány neexistující pohledávky.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.