RM-SYSTÉM»Události»Premiér uklidňoval zaměstnance Tatry Kopřivnice

Premiér uklidňoval zaměstnance Tatry Kopřivnice

29.03.2006 00:00
'Zákon o utajovaných skutečnostech a jeho důsledky zajímal při čtvrtečních interpelacích ve sněmovně Kateřinu Konečnou, poslankyni za KSČM. Před časem proběhla v médiích informace, že většinový vlastník Tatry Kopřivnice, americká společnost Terex, chce v podniku prodat svůj podíl, protože právě podle tohoto zákona totiž cizinci nemohou být členy představenstva a dozorčí rady zbrojovek. Zákon jim totiž ukládá povinnost mít bezpečnostní prověrku. Prověrky podle šéfa Asociace obranného průmyslu Jiřího Hynka mohou získat jen občané České republiky.,Konečná je poslankyní za volební obvod, kam spadá Kopřivnice. Obrací se na ni občané a zaměstnanci společnosti Tatra s oprávněnými obavami o práci. Právě tento zákon údajně diskriminuje zahraniční vlastníky českých zbrojovek. Terex přitom má americké vlastníky v dozorčí radě a tady dochází ke střetu.,»Upozorňuji, že společnost vlastní v kopřivnické Tatře 80,51 procenta akcií. Terex v tomto roce počítá s dodávkami také pro Armádu Slovenské republiky, ale samozřejmě je pro Tatru velmi důležitá zakázka také pro českou armádu na tisícovku terénních vozů. Tatra v našem regionu zaměstnává v současnosti asi tři tisíce pracovníků a další tři tisíce lidí pracují v dceřiných společnostech a společnostech, které jsou na činnosti Tatry závislé jako subdodavatelské. Proto by bylo velkou katastrofou pro celý náš region, kdyby Terex jako majoritní vlastník bez jakékoliv náhrady z Kopřivnice odešel. Proto se vás ptám, pane premiére, jak se vláda České '
'Zákon o utajovaných skutečnostech a jeho důsledky zajímal při čtvrtečních interpelacích ve sněmovně Kateřinu Konečnou, poslankyni za KSČM. Před časem proběhla v médiích informace, že většinový vlastník Tatry Kopřivnice, americká společnost Terex, chce v podniku prodat svůj podíl, protože právě podle tohoto zákona totiž cizinci nemohou být členy představenstva a dozorčí rady zbrojovek. Zákon jim totiž ukládá povinnost mít bezpečnostní prověrku. Prověrky podle šéfa Asociace obranného průmyslu Jiřího Hynka mohou získat jen občané České republiky.,Konečná je poslankyní za volební obvod, kam spadá Kopřivnice. Obrací se na ni občané a zaměstnanci společnosti Tatra s oprávněnými obavami o práci. Právě tento zákon údajně diskriminuje zahraniční vlastníky českých zbrojovek. Terex přitom má americké vlastníky v dozorčí radě a tady dochází ke střetu.,»Upozorňuji, že společnost vlastní v kopřivnické Tatře 80,51 procenta akcií. Terex v tomto roce počítá s dodávkami také pro Armádu Slovenské republiky, ale samozřejmě je pro Tatru velmi důležitá zakázka také pro českou armádu na tisícovku terénních vozů. Tatra v našem regionu zaměstnává v současnosti asi tři tisíce pracovníků a další tři tisíce lidí pracují v dceřiných společnostech a společnostech, které jsou na činnosti Tatry závislé jako subdodavatelské. Proto by bylo velkou katastrofou pro celý náš region, kdyby Terex jako majoritní vlastník bez jakékoliv náhrady z Kopřivnice odešel. Proto se vás ptám, pane premiére, jak se vláda České republiky postaví ke vzniklé situaci?« uvedla Konečná.

Předseda vlády Jiří Paroubek míní, že poslankyně nemá pravdu. Uvedl, že před několika týdny navštívil region a kopřivnickou radnici, kde se seznámil s problematikou. Podle jeho vyjádření od 1. ledna tohoto roku platí zákon 412 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Problematika bezpečnostní způsobilosti se vztahuje k výkonu citlivé činnosti, kdy je zákonem stanoveno, že vykonávat citlivou činnost může toliko fyzická osoba, která je držitelem dokladu o bezpečnostní způsobilosti. Zvláštní zákony pak vymezují, které činnosti jsou citlivou činností. Jedním ze zákonů, který obsahuje vymezení citlivých činností, je zákon číslo 38/1994, o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Citlivou činností podle tohoto zákona je výkon funkce člena statutárního orgánu, dozorčí rady nebo prokuristy právnické osoby, která je držitelem povolení, které jim umožňuje zahraniční obchod s vojenským materiálem.

Pokud chce tedy podnikatelský subjekt uskutečnit zahraniční obchod s vojenským materiálem, musí všechny fyzické osoby, vykonávající výše uvedené funkce získat doklad o bezpečnostní způsobilosti.

»Nicméně máte nepřesné informace ze zpráv, které se objevily v tisku v souvislosti se společností Tatra Kopřivnice a jejím americkým akcionářem,« řekl premiér s tím, že zákonnou podmínkou získání dokladu o bezpečnostní způsobilosti není státní občanství České republiky. Jinak řečeno, cizí státní příslušníci v tomto směru nejsou žádným způsobem diskriminováni. Samozřejmě i Američané, pokud se chtějí stát členy orgánů té společnosti, musí požádat o bezpečnostní prověrku a musí se podrobit obvyklé proceduře. Také se může stát -a premiér doufá, že se to nestane, ale může se to stát, stejně jako u pracovníků českých - že třeba bezpečnostní prověrku někdo individuálně nemusí také dostat.

»Věřím, že jsem vás uklidnil, protože jak pro vás, tak zcela nepochybně i pro vládu tři tisíce zaměstnanců v tom regionu je velká síla. Já sám vím, že míra nezaměstnanosti je právě v Kopřivnici stále dosti vysoká. Bylo by katastrofální, kdyby nějakým způsobem bylo ohroženo tři tisíce zaměstnanců. Kvůli takovéto lapálii to skutečně nechceme a nemůžeme dopustit,« řekl premiér.

Konečná poděkovala za ujištění, že předseda vlády ví o tomto problému. »Já si však myslím, že pokud šéf Asociace obranného průmyslu něco takového veřejně do médií prohlásí, tak je třeba se minimálně nad tím zamyslet. Nejde mi o americké vlastníky Tatry Kopřivnice, ale vzhledem k tomu, jak se chystá vláda České republiky prodat i ostatní zbrojní průmysl v České republice, tak si myslím, že kdyby k té chybě v zákoně došlo, museli bychom ji aktuálně řešit a měla by ji řešit právě vláda, protože primárně musí vždy jít o zaměstnance a občany České republiky. O to si, myslím, jde nám oběma,« zdůraznila Konečná.

Paroubek uvedl, že chyba se může stát a věří, že v tomto případě se nestala, ale pokud by se stala, byla by vláda samozřejmě připravena chybu napravit. »Já se domnívám, že v Tatře Kopřivnice nedojde k žádným narušením dobrých vztahů, které tam jsou třeba mezi městem a továrnou,« dodal Paroubek.

Zdroj: Haló noviny: 29.3.2006'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy