RM-SYSTÉM»Události»Povinnost povinné nabídky převzetí

Povinnost povinné nabídky převzetí

29.03.2006 00:00
Společnost Mittal Steel Ostrava, a.s.
Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02
IČ: 45193258
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 297 (dále jen "MSO")tímto v souladu s ustanovením § 183e odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), oznamuje, že ji dne 14. 3. 2006 vznikla podle ustanovení § 183b odst. 1 obchodního zákoníku povinnost učinit povinnou nabídku převzetí všem vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti J-KL Karviná, a.s., identifikační číslo: 47672781, se sídlem Karviná-Hranice, Rudé armády 471, PSČ 733 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 599 (dále jen "J-KL"). Povinná nabídka převzetí se bude týkat následujících účastnických cenných papírů J-KLU:

(i) Kótované akcie vydané jako akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, ISIN: CZ0005084657

(ii) Nekótované akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, ISIN: CZ0005084764.

Důvodem vzniku povinnosti učinit povinou nabídku převzetí je, že dne 13. 3. 2006 podíl MSO na účastnických cenných papírech a hlasovacích právech J-KLU překročil 3/4 všech hlasovacích práv. V souladu s ustanovením § 183e odst. 7 obchodního zákoníku bude povinná nabídka převzetí uveřejněna až po udělení souhlasu Komise pro cenné papíry.
Společnost Mittal Steel Ostrava, a.s.
Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02
IČ: 45193258
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 297 (dále jen 'MSO')tímto v souladu s ustanovením § 183e odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen 'obchodní zákoník'), oznamuje, že ji dne 14. 3. 2006 vznikla podle ustanovení § 183b odst. 1 obchodního zákoníku povinnost učinit povinnou nabídku převzetí všem vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti J-KL Karviná, a.s., identifikační číslo: 47672781, se sídlem Karviná-Hranice, Rudé armády 471, PSČ 733 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 599 (dále jen 'J-KL'). Povinná nabídka převzetí se bude týkat následujících účastnických cenných papírů J-KLU:

(i) Kótované akcie vydané jako akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, ISIN: CZ0005084657

(ii) Nekótované akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, ISIN: CZ0005084764.

Důvodem vzniku povinnosti učinit povinou nabídku převzetí je, že dne 13. 3. 2006 podíl MSO na účastnických cenných papírech a hlasovacích právech J-KLU překročil 3/4 všech hlasovacích práv. V souladu s ustanovením § 183e odst. 7 obchodního zákoníku bude povinná nabídka převzetí uveřejněna až po udělení souhlasu Komise pro cenné papíry.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.