RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o rozhodnutí valné hromady, konané dne 27. března 2006

Oznámení o rozhodnutí valné hromady, konané dne 27. března 2006

28.03.2006 00:00
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen „ČEZ, a. s.“), která má podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly a.s.“), ve výši 93,10 %, si dovoluje informovat o tom:

a) že dne 27. března 2006 rozhodla valná hromada společnosti Severočeské doly a.s., o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. na hlavního akcionáře, tj. společnost ČEZ, a. s., ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“)

b) v souladu s rozhodnutím valné hromady, je společnost ČEZ povinna vyplatit ostatním akcionářům společnosti Severočeské doly a.s. protiplnění ve výši 1.789,20 Kč za jednu akcii společnosti Severočeské doly o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Celková výše protiplnění, která bude společností ČEZ, a. s., vyplacena, činí 1.121.000.000,- Kč

c) v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku přejde vlastnické právo k ostatním účastnickým cenným papírům společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a. s., čímž se společnost ČEZ, a. s., stane jediným akcionářem společnosti Severočeské doly, a.s.
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen „ČEZ, a. s.“), která má podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly a.s.“), ve výši 93,10 %, si dovoluje informovat o tom:

a) že dne 27. března 2006 rozhodla valná hromada společnosti Severočeské doly a.s., o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. na hlavního akcionáře, tj. společnost ČEZ, a. s., ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“)

b) v souladu s rozhodnutím valné hromady, je společnost ČEZ povinna vyplatit ostatním akcionářům společnosti Severočeské doly a.s. protiplnění ve výši 1.789,20 Kč za jednu akcii společnosti Severočeské doly o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Celková výše protiplnění, která bude společností ČEZ, a. s., vyplacena, činí 1.121.000.000,- Kč

c) v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku přejde vlastnické právo k ostatním účastnickým cenným papírům společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a. s., čímž se společnost ČEZ, a. s., stane jediným akcionářem společnosti Severočeské doly, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.