RM-SYSTÉM»Události»Exekuce majetku by byla protiprávní

Exekuce majetku by byla protiprávní

27.03.2006 00:00
S ohledem na právní vady spojené s tzv. Neméthovou pohledávkou vedení akciové společnosti SETUZA odmítá spekulace médií o možnosti exekuce majetku. Dle všech právních názorů by byl tento akt nezákonný. Nelze provádět exekuci na něco, co právně neexistuje.

Vedení firmy rozhodně odmítá tvrzení, že „není v silách státu zjistit reálnou hospodářskou situaci SETUZY“. SETUZA a.s. je veřejně obchodovatelnou společností a veškeré své hospodářské výsledky včetně všech důležitých informací zveřejňuje nejen na svých internetových stránkách, ale především vše předkládá Burze cenných papírů Praha, Komisi pro cenné papíry Praha a RM Systému Praha. Veřejnou listinou je každoročně rovněž auditovaná výroční zpráva firmy.

Jak již v minulosti SETUZA několikrát informovala, jejím strategickým záměrem je soustředit se na produkci biopaliv, především pak metylesteru řepkového oleje (MEŘO), který již dnes vyrábí ze semen řepky olejky. Nově pak v uplynulých dnech přijalo vedení firmy záměr vybudovat v Ústí nad Labem výrobu biolihu, který je ekologickou příměsí do benzínu. Ve stádiu rozpracovanosti je v současné době víc jak půlmiliardová investice na již zmíněnou produkci MEŘO v Ústí nad Labem s roční kapacitou sto tisíc tun a termínem zahájení provozu v prvních měsících příštího roku. Provoz tak navazuje na nově vybudovanou výrobu vysoce kvalitního farmaglycerinu, přičemž po jeho dokončení chce firma zahájit investice do výstavby bioetanolové jednotky. Zemědělci by tak měli zaručen
S ohledem na právní vady spojené s tzv. Neméthovou pohledávkou vedení akciové společnosti SETUZA odmítá spekulace médií o možnosti exekuce majetku. Dle všech právních názorů by byl tento akt nezákonný. Nelze provádět exekuci na něco, co právně neexistuje.

Vedení firmy rozhodně odmítá tvrzení, že „není v silách státu zjistit reálnou hospodářskou situaci SETUZY“. SETUZA a.s. je veřejně obchodovatelnou společností a veškeré své hospodářské výsledky včetně všech důležitých informací zveřejňuje nejen na svých internetových stránkách, ale především vše předkládá Burze cenných papírů Praha, Komisi pro cenné papíry Praha a RM Systému Praha. Veřejnou listinou je každoročně rovněž auditovaná výroční zpráva firmy.

Jak již v minulosti SETUZA několikrát informovala, jejím strategickým záměrem je soustředit se na produkci biopaliv, především pak metylesteru řepkového oleje (MEŘO), který již dnes vyrábí ze semen řepky olejky. Nově pak v uplynulých dnech přijalo vedení firmy záměr vybudovat v Ústí nad Labem výrobu biolihu, který je ekologickou příměsí do benzínu. Ve stádiu rozpracovanosti je v současné době víc jak půlmiliardová investice na již zmíněnou produkci MEŘO v Ústí nad Labem s roční kapacitou sto tisíc tun a termínem zahájení provozu v prvních měsících příštího roku. Provoz tak navazuje na nově vybudovanou výrobu vysoce kvalitního farmaglycerinu, přičemž po jeho dokončení chce firma zahájit investice do výstavby bioetanolové jednotky. Zemědělci by tak měli zaručený nejen odbyt řepky pro MEŘO, ale i méně kvalitního obilí, kterého předpokládá SETUZA zpracovat až 250 tisíc tun ročně.

V rámci dodávky energií a v souvislosti s návazností na výše zmíněné skutečnosti připravuje SETUZA v součinnosti s ústeckým dodavatelem projekt spalování odpadní biomasy, který si vyžádá náklady v řádech 1,2 miliardy korun. Tímto by byl v Ústeckém kraji v rámci uceleného teritoria vybudován maximálně ekologický technologický proces uzavřeného výrobního okruhu, který by si vyžádal potřebu dvou až tří set nových pracovních míst.

27. března 2006
Marie Logrová
tisková mluvčí SETUZA a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.