RM-SYSTÉM»Události»Likvidace dceřiné společnosti

Likvidace dceřiné společnosti

24.03.2006 00:00
Představenstvo Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje jako jediný akcionář společnosti KOMERCNI FINANCE B.V. se sídlem Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam, Nizozemí, že dne 21. 3. 2006 rozhodla valná hromada o zrušení této společnosti s likvidací k datu konání této valné hromady.
Představenstvo Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje jako jediný akcionář společnosti KOMERCNI FINANCE B.V. se sídlem Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam, Nizozemí, že dne 21. 3. 2006 rozhodla valná hromada o zrušení této společnosti s likvidací k datu konání této valné hromady.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy