RM-SYSTÉM»Události»Informace z jednání valné hromady společnosti, konané 16.3.2006

Informace z jednání valné hromady společnosti, konané 16.3.2006

16.03.2006 00:00
Mimořádná valná hromada společnosti schválila návrh změny stanov předložený akcionářem UNIPETROL, a.s. Valná hromada zvolila do dozorčí rady společnosti pana Benedykta Michewicze a pana Jiřího Štepka. Pan Michewicz byl do dozorčí rady kooptován v říjnu 2005 po odstoupivším Pavlu Švarcovi na období do konání nejbližší valné hromady. Panu Štepkovi skončilo předchozí funkční období v lednu letošního roku
Mimořádná valná hromada společnosti schválila návrh změny stanov předložený akcionářem UNIPETROL, a.s. Valná hromada zvolila do dozorčí rady společnosti pana Benedykta Michewicze a pana Jiřího Štepka. Pan Michewicz byl do dozorčí rady kooptován v říjnu 2005 po odstoupivším Pavlu Švarcovi na období do konání nejbližší valné hromady. Panu Štepkovi skončilo předchozí funkční období v lednu letošního roku

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.