RM-SYSTÉM»Události»Informace o personálních změnách v dozorčích radách PRE a PREdi

Informace o personálních změnách v dozorčích radách PRE a PREdi

15.03.2006 00:00
V měsíci únoru 2006 proběhly v Pražské energetice, a.s., a její dceřiné společnosti PREdistribuce, a.s., volby zástupců zaměstnanců do dozorčích rad. U PRE se jednalo o volbu jednoho zástupce zaměstnanců za člena dozorčí rady pana Ladislava Zittu, kterému končila funkce a u PREdi o volbu dvou zástupců zaměstnanců na místa dvou členů dozorčí rady v souladu se zvýšením počtu jejích členů.

Zvoleni byli tito členové dozorčích rad:

V Pražské energetice, a.s., na období od 1. 3. 2006 do 1. 3. 2011paní Eva Čančíková, nar. 7. 5. 1958

V PREdistribuci, a.s., na období od 1. 3. 2006 do 1. 3. 2010
pan Vladimír Přáda, nar. 26. 8. 1968
pan Ing. Karel Urban, nar. 18. 12. 1958
V měsíci únoru 2006 proběhly v Pražské energetice, a.s., a její dceřiné společnosti PREdistribuce, a.s., volby zástupců zaměstnanců do dozorčích rad. U PRE se jednalo o volbu jednoho zástupce zaměstnanců za člena dozorčí rady pana Ladislava Zittu, kterému končila funkce a u PREdi o volbu dvou zástupců zaměstnanců na místa dvou členů dozorčí rady v souladu se zvýšením počtu jejích členů.

Zvoleni byli tito členové dozorčích rad:

V Pražské energetice, a.s., na období od 1. 3. 2006 do 1. 3. 2011paní Eva Čančíková, nar. 7. 5. 1958

V PREdistribuci, a.s., na období od 1. 3. 2006 do 1. 3. 2010
pan Vladimír Přáda, nar. 26. 8. 1968
pan Ing. Karel Urban, nar. 18. 12. 1958

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.