RM-SYSTÉM»Události»Žaloba na vyslovení neplatnosti valné hromady, konané 30.1.2006

Žaloba na vyslovení neplatnosti valné hromady, konané 30.1.2006

15.03.2006 00:00
Společnost TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, identifikační číslo 000 13 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 57 (dále jen „společnost TYPOS“) předkládá následující informaci, která představuje podle názoru společnosti TYPOS vnitřní informaci ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

U Krajského soudu v Plzni byla podána žaloba na vyslovení neplatnosti valné hromady společnosti TYPOS, konané dne 30.1.2006, která rozhodla o přechodu akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.

V Plzni dne 10. března 2006

jménem TYPOS, tiskařské závody, a.s.
Ing. Alena Němcová
místopředsedkyně představenstva
Společnost TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, identifikační číslo 000 13 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 57 (dále jen „společnost TYPOS“) předkládá následující informaci, která představuje podle názoru společnosti TYPOS vnitřní informaci ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

U Krajského soudu v Plzni byla podána žaloba na vyslovení neplatnosti valné hromady společnosti TYPOS, konané dne 30.1.2006, která rozhodla o přechodu akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.

V Plzni dne 10. března 2006

jménem TYPOS, tiskařské závody, a.s.
Ing. Alena Němcová
místopředsedkyně představenstva

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.