RM-SYSTÉM»Události»Změny v dozorčí radě společnosti

Změny v dozorčí radě společnosti

27.02.2006 00:00
Zasedání dozorčí rady ZČP, které se konalo dne 8. prosince 2005 v Ústí nad Labem projednalo odstoupení dosavadního místopředsedy Kurta Ratzky a člena Ivana Cestra z jejich funkcí v tomto orgánu. Na tomto zasedání bylo zároveň přijato usnesení o jmenování pánů Lorenze Pronneta a Martina Friedricha Herrmanna náhradním členem dozorčí rady ZČP. Pan Lorenz Pronnet zaujal své místo v dozorčí radě dne 9. 12. 2005, pan Martin Friedrich Herrmann dne 1. 1. 2006. Rovněž tak proběhla na tomto zasedání úspěšná volba Ulricha Jobse do funkce místopředsedy dozorčí rady s platností od 9. prosince 2005.
Zasedání dozorčí rady ZČP, které se konalo dne 8. prosince 2005 v Ústí nad Labem projednalo odstoupení dosavadního místopředsedy Kurta Ratzky a člena Ivana Cestra z jejich funkcí v tomto orgánu. Na tomto zasedání bylo zároveň přijato usnesení o jmenování pánů Lorenze Pronneta a Martina Friedricha Herrmanna náhradním členem dozorčí rady ZČP. Pan Lorenz Pronnet zaujal své místo v dozorčí radě dne 9. 12. 2005, pan Martin Friedrich Herrmann dne 1. 1. 2006. Rovněž tak proběhla na tomto zasedání úspěšná volba Ulricha Jobse do funkce místopředsedy dozorčí rady s platností od 9. prosince 2005.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.