RM-SYSTÉM»Události»Změny v dozorčí radě společnosti

Změny v dozorčí radě společnosti

27.02.2006 00:00
Dovolujeme si Vás informovat, v rámci plnění informační povinnosti emitenta kótovaného cenného papíru Středočeská plynárenská, a.s., že zasedání dozorčí rady STP, které se konalo dne 8. prosince 2005 v Ústí nad Labem, projednalo odstoupení dosavadního člena dozorčí rady Ivana Cestra z jeho funkce v tomto orgánu k 31.12.2005. Na tomto zasedání bylo zároveň přijato usnesení o jmenování Martina Friedricha Herrmanna náhradním členem dozorčí rady STP od 1.1.2006.
Dovolujeme si Vás informovat, v rámci plnění informační povinnosti emitenta kótovaného cenného papíru Středočeská plynárenská, a.s., že zasedání dozorčí rady STP, které se konalo dne 8. prosince 2005 v Ústí nad Labem, projednalo odstoupení dosavadního člena dozorčí rady Ivana Cestra z jeho funkce v tomto orgánu k 31.12.2005. Na tomto zasedání bylo zároveň přijato usnesení o jmenování Martina Friedricha Herrmanna náhradním členem dozorčí rady STP od 1.1.2006.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.