RM-SYSTÉM»Události»Změny ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s.

Změny ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s.

23.05.2002 00:00
Komerční banka, a. s. oznamuje, že jako jediný akcionář společnosti Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 1, Jindřišská 17, čp. 889, PSČ 11121, IČ 63998017, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3362, zvolila dne 21. května 2002 členem představenstva Komerční pojišťovny, a. s., pana Arnauda Briera de la Hosseraye.

Komerční banka, a. s., dále oznamuje, že představenstvo banky rozhodlo dne 21. května 2002 zvýšit základní kapitál Komerční pojišťovny, a. s. Toto zvýšení základního kapitálu bude realizováno rozhodnutím jediného akcionáře v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Komerční banka, a. s. oznamuje, že jako jediný akcionář společnosti Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 1, Jindřišská 17, čp. 889, PSČ 11121, IČ 63998017, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3362, zvolila dne 21. května 2002 členem představenstva Komerční pojišťovny, a. s., pana Arnauda Briera de la Hosseraye.

Komerční banka, a. s., dále oznamuje, že představenstvo banky rozhodlo dne 21. května 2002 zvýšit základní kapitál Komerční pojišťovny, a. s. Toto zvýšení základního kapitálu bude realizováno rozhodnutím jediného akcionáře v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy