RM-SYSTÉM»Události»Žádost o svolání mimořádné valné hromady společnosti

Žádost o svolání mimořádné valné hromady společnosti

17.02.2006 00:00
Společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly a.s.“), si dovoluje informovat o tom: a) že dne 14.2.2006 udělila Komise pro cenné papíry na základě žádosti společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen „ČEZ, a. s.“), která má podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s. ve výši 93,10 %, předchozí souhlas dle ustanovení § 183i odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), k přijetí usnesení valné hromady společnosti Severočeské doly a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a. s., za cenu 1.789,20 Kč, ab) že představenstvu společnosti Severočeské doly a.s. byla dne 16.2.2006 doručena žádost společnosti ČEZ, a. s., podle ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ, o svolání mimořádné valné hromady společnosti Severočeské doly a.s., která bude rozhodovat o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a. s.
Společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly a.s.“), si dovoluje informovat o tom: a) že dne 14.2.2006 udělila Komise pro cenné papíry na základě žádosti společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen „ČEZ, a. s.“), která má podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s. ve výši 93,10 %, předchozí souhlas dle ustanovení § 183i odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), k přijetí usnesení valné hromady společnosti Severočeské doly a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a. s., za cenu 1.789,20 Kč, ab) že představenstvu společnosti Severočeské doly a.s. byla dne 16.2.2006 doručena žádost společnosti ČEZ, a. s., podle ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ, o svolání mimořádné valné hromady společnosti Severočeské doly a.s., která bude rozhodovat o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a. s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.