RM-SYSTÉM»Události»Žádost o svolání valné hromady společnosti

Žádost o svolání valné hromady společnosti

17.02.2006 00:00
Představenstvo společnosti SPOLANA a.s. obdrželo ke dni 16.2.2006 žádost o svolání mimořádné valné hromady od společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, Praha 1 v souladu s § 181 odst. 1 obchodního zákoníku. Společnost UNIPETROL vlastní 81,78 % akcií SPOLANA a.s. Mimořádná valná hromada by měla především projednat návrh změny stanov a zvolit nové členy dozorčí rady.
Představenstvo společnosti SPOLANA a.s. obdrželo ke dni 16.2.2006 žádost o svolání mimořádné valné hromady od společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, Praha 1 v souladu s § 181 odst. 1 obchodního zákoníku. Společnost UNIPETROL vlastní 81,78 % akcií SPOLANA a.s. Mimořádná valná hromada by měla především projednat návrh změny stanov a zvolit nové členy dozorčí rady.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.