RM-SYSTÉM»Události»Souhlas KCP s výkupem akcií společnosti Severočeské doly a.s.

Souhlas KCP s výkupem akcií společnosti Severočeské doly a.s.

15.02.2006 00:00
Oznámení o udělení předchozího souhlasu Komise pro cenné papíry k realizaci výkupu účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s.
 

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen „ČEZ, a. s.“), která má podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly a.s.“), ve výši 93,10 %, si dovoluje informovat o tom:

a) že dne 14.2.2006 udělila Komise pro cenné papíry na základě žádosti společnosti ČEZ, a. s. předchozí souhlas dle ustanovení § 183i odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), k přijetí usnesení valné hromady společnosti Severočeské doly a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na společnost ČEZ, a. s., za cenu 1.789,20 Kč,

b) že společnost ČEZ, a. s., požádala, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ, dne 15.2.2006 představenstvo společnosti Severočeské doly a.s. o svolání mimořádné valné hromady této společnosti, která bude rozhodovat o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na společnost ČEZ, a. s.
Oznámení o udělení předchozího souhlasu Komise pro cenné papíry k realizaci výkupu účastnických cenných papírů společnosti Severočeské doly a.s.
 

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen „ČEZ, a. s.“), která má podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982 (dále jen „Severočeské doly a.s.“), ve výši 93,10 %, si dovoluje informovat o tom:

a) že dne 14.2.2006 udělila Komise pro cenné papíry na základě žádosti společnosti ČEZ, a. s. předchozí souhlas dle ustanovení § 183i odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), k přijetí usnesení valné hromady společnosti Severočeské doly a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na společnost ČEZ, a. s., za cenu 1.789,20 Kč,

b) že společnost ČEZ, a. s., požádala, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ, dne 15.2.2006 představenstvo společnosti Severočeské doly a.s. o svolání mimořádné valné hromady této společnosti, která bude rozhodovat o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na společnost ČEZ, a. s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy