RM-SYSTÉM»Události»Přechod akcií na hlavního akcionáře společnosti

Přechod akcií na hlavního akcionáře společnosti

02.02.2006 00:00
Společnost TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, identifikační číslo 000 13 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 57 (dále jen „společnost TYPOS“) předkládá následující informaci, která představuje podle názoru společnosti TYPOS vnitřní informaci ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Valná hromada společnosti TYPOS rozhodla dne 30.1. 2006 podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu ostatních účastnických cenných papírů, vydaných společností TYPOS, na hlavního akcionáře společnosti TYPOS, tj. na společnost Euro-Druckservice Aktiengesellschaft se sídlem Medienstrasse 5, Pasov, Spolková republika Německo (dále jen „Hlavní akcionář“). Předmětem tohoto přechodu jsou kmenové kótované akcie na majitele, vydané společností TYPOS, které mají ISIN CZ0005109900 a jmenovitou hodnotu jedné akcie 1.000,- Kč, jež jsou ve vlastnictví osob, odlišných od Hlavního akcionáře. Protiplnění za jednu uvedenou akcii činí 1.650,- Kč. Výplata tohoto protiplnění bude provedena prostřednictvím Komerční banky a.s.

V Plzni dne 2. února 2006

jménem TYPOS, tiskařské závody, a.s.
Ing. Alena Němcová
místopředsedkyně představenstva
Společnost TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, identifikační číslo 000 13 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 57 (dále jen „společnost TYPOS“) předkládá následující informaci, která představuje podle názoru společnosti TYPOS vnitřní informaci ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Valná hromada společnosti TYPOS rozhodla dne 30.1. 2006 podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu ostatních účastnických cenných papírů, vydaných společností TYPOS, na hlavního akcionáře společnosti TYPOS, tj. na společnost Euro-Druckservice Aktiengesellschaft se sídlem Medienstrasse 5, Pasov, Spolková republika Německo (dále jen „Hlavní akcionář“). Předmětem tohoto přechodu jsou kmenové kótované akcie na majitele, vydané společností TYPOS, které mají ISIN CZ0005109900 a jmenovitou hodnotu jedné akcie 1.000,- Kč, jež jsou ve vlastnictví osob, odlišných od Hlavního akcionáře. Protiplnění za jednu uvedenou akcii činí 1.650,- Kč. Výplata tohoto protiplnění bude provedena prostřednictvím Komerční banky a.s.

V Plzni dne 2. února 2006

jménem TYPOS, tiskařské závody, a.s.
Ing. Alena Němcová
místopředsedkyně představenstva

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.