RM-SYSTÉM»Události»Záměr svolat valnou hromadu společnosti na 26.4.2006

Záměr svolat valnou hromadu společnosti na 26.4.2006

30.01.2006 00:00
V souladu s ustanovením § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část III čl. 9 odst. 9) písm. a)

Komerční banka, a.s. oznamuje, že představenstvo banky schválilo záměr uskutečnit řádnou valnou hromadu Komerční banky, a.s. dne 26.4.2006.

Toto oznámení je pouze oznámením o záměru a nelze jej považovat za „oznámení o konání valné hromady“ ve smyslu § 184 odst. (4) zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
V souladu s ustanovením § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část III čl. 9 odst. 9) písm. a)

Komerční banka, a.s. oznamuje, že představenstvo banky schválilo záměr uskutečnit řádnou valnou hromadu Komerční banky, a.s. dne 26.4.2006.

Toto oznámení je pouze oznámením o záměru a nelze jej považovat za „oznámení o konání valné hromady“ ve smyslu § 184 odst. (4) zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy