RM-SYSTÉM»Události»Odvolání valné hromady společnosti, svolané na 9.2.2005

Odvolání valné hromady společnosti, svolané na 9.2.2005

30.01.2006 00:00
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. odvolávákonání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 601 08 631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 999,která byla svolána na den 9.2. 2006 v 9.30 hod. do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o. Gorkého 2573, 530 02 Pardubice.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. odvolávákonání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 601 08 631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 999,která byla svolána na den 9.2. 2006 v 9.30 hod. do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o. Gorkého 2573, 530 02 Pardubice.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.