RM-SYSTÉM»Události»Informace o jednání valné hromady společnosti, konané 30.11.2005

Informace o jednání valné hromady společnosti, konané 30.11.2005

20.01.2006 00:00
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30. 11. 2005 schválila změnu stanov tak, jak byla navržena. Valná hromada současně zvolila představenstvo společnosti ve složení: Ing. Pavla Finfrlová, náměstek primátora města Hradec Králové, Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové, Ing. Josef Malíř, náměstek primátora města Hradec Králové, Ing. Pavel Louda, starosta města Nový Bydžov a Ing. Jiří Němec, starosta města Třebechovice pod Orebem. Valná hromada současně zvolila dozorčí radu společnosti ve složení: Ing. Alois Tuháček, náměstek primátora města Hradec Králové, Jiří Heřman, místostarosta města Smiřice a JUDr. Arnošt Urban, člen zastupitelstva města Hradec Králové.

Valná hromada schválila vyplacení částky 191 691 760,- Kč akcionářům (tj. 130,- Kč/akcie o nominální hodnotě 1 000 Kč), která byla kryta snížením emisního ážia z 414414941,- Kč na 222 723 181,- Kč.
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30. 11. 2005 schválila změnu stanov tak, jak byla navržena. Valná hromada současně zvolila představenstvo společnosti ve složení: Ing. Pavla Finfrlová, náměstek primátora města Hradec Králové, Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové, Ing. Josef Malíř, náměstek primátora města Hradec Králové, Ing. Pavel Louda, starosta města Nový Bydžov a Ing. Jiří Němec, starosta města Třebechovice pod Orebem. Valná hromada současně zvolila dozorčí radu společnosti ve složení: Ing. Alois Tuháček, náměstek primátora města Hradec Králové, Jiří Heřman, místostarosta města Smiřice a JUDr. Arnošt Urban, člen zastupitelstva města Hradec Králové.

Valná hromada schválila vyplacení částky 191 691 760,- Kč akcionářům (tj. 130,- Kč/akcie o nominální hodnotě 1 000 Kč), která byla kryta snížením emisního ážia z 414414941,- Kč na 222 723 181,- Kč.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.