RM-SYSTÉM»Události»Likvidace společnosti BENZINA Trade a.s.

Likvidace společnosti BENZINA Trade a.s.

19.01.2006 00:00
Společnost UNIPETROL, a.s. oznamuje, že její 100% dceřiná společnost BENZINA a.s. získala oficiální potvrzení o vymazání společnosti BENZINA Trade a.s. z Obchodního rejstříku. Vymazání společnosti BENZINA Trade a.s., 100% dceřiné společnosti BENZINA a.s., z Obchodního rejstříku, nabylo účinnosti od 1.1.2006.

Výše zmiňovaný právní úkon je plně v souladu s novým restrukturalizačním procesem v oblasti maloobchodu pohonných hmot v rámci skupiny Unipetrol. Činnosti spojené s kontrolou a řízením obchodů na benzínových stanicích, restaurací a služeb zákazníkům jsou nyní plně v kompetenci BENZINA a.s. Cílem restrukturalizace je nabídnout zákazníkům kvalitnější služby na čerpacích stanicích a docílit úspor v oblasti provozních a administrativních nákladů.

Hlavní auditované ekonomické ukazatele společnosti BENZINA trade a.s. za rok 2004:

- tržby za prodej zboží a služeb : 238 mil. Kč
- EBIT: 1,25 mil. Kč
- vlastní kapitál: 6,6 mil. Kč
Společnost UNIPETROL, a.s. oznamuje, že její 100% dceřiná společnost BENZINA a.s. získala oficiální potvrzení o vymazání společnosti BENZINA Trade a.s. z Obchodního rejstříku. Vymazání společnosti BENZINA Trade a.s., 100% dceřiné společnosti BENZINA a.s., z Obchodního rejstříku, nabylo účinnosti od 1.1.2006.

Výše zmiňovaný právní úkon je plně v souladu s novým restrukturalizačním procesem v oblasti maloobchodu pohonných hmot v rámci skupiny Unipetrol. Činnosti spojené s kontrolou a řízením obchodů na benzínových stanicích, restaurací a služeb zákazníkům jsou nyní plně v kompetenci BENZINA a.s. Cílem restrukturalizace je nabídnout zákazníkům kvalitnější služby na čerpacích stanicích a docílit úspor v oblasti provozních a administrativních nákladů.

Hlavní auditované ekonomické ukazatele společnosti BENZINA trade a.s. za rok 2004:

- tržby za prodej zboží a služeb : 238 mil. Kč
- EBIT: 1,25 mil. Kč
- vlastní kapitál: 6,6 mil. Kč

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.